Generał Wojciech Jaruzelski nie żyje

W 91 lat po długiej i ciężkiej chorobie w Warszawie zmarł gen. Wojciech Jaruzelski.

Wojciech Jaruzelski był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego, przywódcą komunistycznej Polski, I sekretarzem PZPR, przewodniczącym Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego podczas stanu wojennego i prezydentem w latach 1989-90. 13 grudnia 1981 roku podjął decyzję o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Jako minister obrony narodowej odpowiadał za inwazję polskiego wojska na Czechosłowację w 1968 roku, które miało stłumić “Praską Wiosnę”.

W latach 1967-1968, jako członek resortu obrony, był współodpowiedzialny za usunięcie z armii i degradację blisko 1300 oficerów pochodzenia żydowskiego. Kulminacją antysemickich działań władz były wydarzenia marca 1968 roku. 

Przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu toczyły się dwa procesy. Generał był oskarżony o wprowadzenie stanu wojennego oraz kierowanie “związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw”. Drugi proces dotyczył krwawych wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 roku. Jaruzelski jako minister obrony narodowej, wydał wtedy rozkaz użycia broni palnej wobec demonstrantów. Zginęło kilkadziesiąt osób. Żaden z procesów nie został doprowadzony do końca z powodu złego stanu zdrowia generała.

CZYTAJ WIĘCEJ: