Geny przemocy

Analiza genetyczna prawie 900 przestępców z Finlandii pozwoliła badaczom zidentyfikować dwa geny związane ze stosowaniem przemocy.

Naukowcy zidentyfikowali dwa geny, które mogą być związane z agresją i skłonnością do stosowania przemocy. Na próbie 900 uczestników zaobserwowano, że obecność tych dwóch genów aż o 13 razy zwiększała prawdopodobieństwo, że dana osoba w przeszłości wykazywała agresywne zachowania. 

Autorzy badania, opublikowanego w czasopiśmie Molecular Psychiatry, podkreślają, że za co najmniej 4-10% wszystkich przestępstw z użyciem przemocy w Finlandii odpowiadają osoby, u których występują wspomniane geny. 

W zachowania agresywne i przemocowe jest zaangażowanych wiele więcej genów. Kluczową rolę odgrywają ponadto czynniki środowiskowe. Co istotne większość osób, u których występuje “ryzykowna” kombinacja genów nigdy nie popełni przestępstwa – podkreśla jeden z autorów badania Jari Tiihonen z Instytutu Karolinska.

“Popełnienie poważnych, brutalnych przestępstw jest niezwykle rzadkie w całej populacji. Dlatego, mimo że ryzyko względne może być większe, to całkowite ryzyko jest nadal bardzo niskie” – dodał badacz w rozmowie ze stacją BBC.

Badacze przeprowadzili analizę genetyczną prawie 900 przestępców. Na tej podstawie podzielili ich na dwie kategorię – agresywnych i nieagresywnych. Korelacja między genotypem a popełnionymi czynami była o wiele silniejsza w przypadku 78 osób, które zostały określone mianem “wyjątkowo brutalnych napastników”.

Czytaj więcej: