Google przypomina postać Jana Karskiego

W setną rocznicę urodzin firma Google przypomina postać Jana Karskiego, legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego.

Jan Karski przyszedł na świat 24 kwietnia 1914 roku w Łodzi. W międzywojennej Polsce ukończył wydział prawa i studium dyplomacji oraz szkołę podchorążych. Po wybuchu wojny trafił do niewoli, jednak udało mu sie zbiec i podjąć działalność konspiracyjną. Ze względu na doskonałą pamięć i znajomość języków obcych powierzono mu obowiązki politycznego emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego. 

W 1942 pod pseudonimem Jan Karski wyruszył w misję do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jednym z jego głównych zadań było poinformowanie aliantów o tragicznej sytuacji ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką. Zbierając informacje na ten temat, dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta, a także do obozu przejściowego w Izbicy, z którego Żydzi kierowani byli do obozów zagłady. 

Jego wstrząsająca relacja naocznego świadka trafiła do szerokiego grona amerykańskich i brytyjskich polityków, dziennikarzy, artystów. Niestety apele Jana Karskiego o ratunek dla narodu żydowskiego nie przyniosły rezultatów – większość rozmówców nie dowierzała jego doniesieniom lub je ignorowała.

Po wojnie Jan Karski pozostał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie dwadzieścia lat swojego życia poświęcił swojej „nieukończonej misji”, wielokrotnie opowiadając na spotkaniach w Ameryce, Izraelu i w Polsce o masowej eksterminacji ludności żydowskiej w czasie wojny i swoich próbach zainteresowania świata tym tematem. 

Zgodnie z uchwałą Sejmu rok 2014 jest Rokiem Jana Karskiego.

Więcej informacji na temat Jana Karskiego można znaleźć na stronie: www.jankarski.org

Sprawdź także program obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego!