High Flyers na 4. miejscu w zawodach obiektów latających

Zespół Międzywydziałowego Koła Naukowego High Flyers z Politechniki Śląskiej zdobył czwarte miejsce podczas międzynarodowych zawodów bezzałogowych i autonomicznie sterowanych obiektów latających klasy mikro, które odbyły się w minionym tygodniu w miasteczku treningowym bazy wojskowej Oostdorp w Holandii.

Zadania postawione przed uczestnikami zawodów składały się na scenariusz akcji wywiadowczo-ratunkowej. Zawodnicy musieli wykonać mapę terenu dotkniętego klęską żywiołową, dokonać jej analizy pod kątem dostępności dróg, przeprowadzić inspekcję wnętrz budynków, a także zlokalizować rannych i ofiary.

Politechniczna platforma sprawdziła się znakomicie, bo jako jedna z nielicznych potrafiła swobodnie manewrować w trudnych warunkach, gdy momentami średnia prędkość wiatru wynosiła 35km/h. Ostatecznie ekipa High Flyers zdobyła czwarte miejsce, ustępując drużynom z Singapuru, Niemiec i Francji.

Udział zespołu Międzywydziałowego Koła Naukowego High Flyers w zawodach bezzałogowych i autonomicznie sterowanych obiektów latających klasy mikro jest jednym z elementów projektu pt. „Rozwój bezzałogowych systemów latających wyposażonych w moduły widzenia maszynowego oraz wielofunkcyjne układy sterowania zwiększające stopień autonomii lotu”, realizowanego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, pod kierunkiem dr. inż. Romana Czyby, przy wsparciu merytorycznym dr. inż. Marcina Lemanowicza oraz mgr. inż. Grzegorza Szafrańskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach pierwszej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Generacja Przyszłości”.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.polsl.pl