Seans  zwierzęcy

Stan nazywany zwierzęcą hipnozą to raczej rodzaj mechanizmu obronnego. Zwierzę zamiera i potrafi trwać w bezruchu nawet kilka godzin. Nie sugestia jednak wywołuje tę reakcję, lecz pojawienie się zagrożenia (np. drapieżnika). Do znieruchomienia mogą zwierzę też „skłonić” nieznane mu bodźce. Potwierdza to eksperyment wykonany przez siedemnastowiecznego jezuitę Athanasiusa Kirchera, który „hipnotyzował” kurę. Ustawił ją na gładkim podłożu, jedną ręką przystawił jej głowę do podłoża, drugą narysował kreskę od dzioba do przodu i zabrał rękę. Kura trwała w bezruchu przy narysowanej linii, jakby miała do niej przywiązany dziób.
 

Artykuł ten był tekstem źródłowym na maturze z języka Polskiego 2009r.