Jak brzmi Puszcza Białowieska? Huawei dostarcza odpowiedzi w ramach inicjatywy TECH4ALL

Podając za Wikipedią: “kompleks leśny o powierzchni ok. 1500 km2 na pograniczu polsko-białoruskim”, a w środku cała zwierzęca menażeria której próżno szukać na terenach gęściej zamieszkanych przez człowieka. To właśnie w Puszczy Białowieskiej od 2022 roku realizowano jeden z projektów globalnego programu Huawei TECH4ALL. W ramach wspólnej inicjatywy, do której zaproszono Białowieski Park Narodowy i amerykański startup Rainforest Connection (RFCx), powstał innowacyjny system monitoringu akustycznego tamtejszej puszczy. Dzięki bazie ponad miliona próbek dźwiękowych udało się zidentyfikować i zbadać zwyczaje 56 gatunków zwierząt. Teraz wy też możecie ich posłuchać w swoich domach.
Jak brzmi Puszcza Białowieska? Huawei dostarcza odpowiedzi w ramach inicjatywy TECH4ALL

Na terenie Puszczy Białowieskiej zainstalowano system czujników, na który złożyło się łącznie 70 zasilanych własnymi bateriami rejestratorów dźwięku AudioMoth Edge działających w trybie offline, którym towarzyszyły trzy dodatkowe urządzenia o nazwie Guardian. Rejestratory wychwytywały dźwięki otoczenia, zarówno w paśmie słyszalnym dla człowieka, jak i w zakresie ultradźwiękowym, zapisując je automatycznie w formie nieskompresowanej na kartach SD. Z kolei urządzenia Guardian (tym razem zasilane energią słoneczną) korzystając z mikro-odbiorników pobierały dane z rejestratorów, a potem za pomocą anteny GSM wysyłały pliki audio do chmury.

Pasywnego monitoringu akustycznego (PAM) był prowadzony w Puszczy Białowieskiej w okresie od 27 marca do 9 czerwca ubiegłego roku. Rejestratory zainstalowano łącznie w 61 lokalizacjach na terenie parku, które działały w szczycie sezonu aktywności ptaków, czyli od kwietnia do czerwca. Każde z urządzeń gromadziło dane przez średnio 37 dni, co w rezultacie dało imponującą pulę 1 091 790 jednominutowych nagrań. Oczywiście przed zastosowaniem na całej bazie złożonych algorytmów uczenia maszynowego do identyfikacji odgłosów, do pracy usiedli specjaliści, którzy w ramach platformy Arbimon dokonali identyfikacji i analizy próbek. 

Udało się zidentyfikować 56 gatunków zwierząt (52 ptaki, 3 ssaki, 1 płaz), co stanowi ok. 36% wszystkich spośród 145 gatunków występujących w Białowieży. Najciekawszych nagranych odgłosów (należą m.in. do wilka szarego, jelenia czy żubra) można posłuchać na stronie internetowej posluchajpuszczy.pl. Znajdziecie tam nawet muzykę relaksacyjną z odgłosami stałych mieszkańców Białowieskiego Parku Narodowego.

Puszcza Białowieska to jeden z najcenniejszych obszarów bioróżnorodności w Polsce. Znamy już setki gatunków występujących na terenie naszego parku narodowego, ale wciąż nie mamy o nich pełni wiedzy i kompletnych danych o ich zachowaniach, co wydaje się szczególnie istotne w działaniach ochronnych. Cieszy nas, że to właśnie w Białowieskim Parku Narodowym po raz pierwszy w Polsce wykorzystano systemy Huawei, które pozwalają nam monitorować te niezbadane jeszcze w pełni zasoby dzikiej przyrody – mówi Wiesław Klimiuk, Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody Białowieskiego Parku Narodowego.

Czytaj też: Orangutanie, wylecz się sam. Pierwsza taka obserwacja w świecie przyrody

Jestem dumny z tego, że jeden z takich projektów realizujemy również w Polsce, gdzie jesteśmy jako firma obecni już 20 lat. W najcenniejszym ekosystemie przyrodniczym – Puszczy Białowieskiej, która znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, razem z pracownikami Białowieskiego Parku narodowego oraz we współpracy z amerykańską fundacją Rainforest Connection, zbadaliśmy stan bioróżnorodności puszczy. Mamy nadzieję, że wyniki naszej wspólnej pracy przyczynią się do dalszej ochrony i zachowania tego unikalnego ekosystemu dla przyszłych pokoleń – komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.