2. Zwierzęta morskie

Prace: “Natural History”; “Fish in a Formaldehyde Tank” (1994); “Beautiful Inside My Head Forever” (2008)
Liczba: 17 rekinów, 668 ryb z około 38 gatunków

Łącznie: Co najmniej 685
Metodologia: Dziennikarze dokładnie policzyli wszystkie osobniki umieszczone w szklanych akwariach na ekspozycjach – są one wyrazem fascynacji Hirsta dziewiętnastowiecznymi klasyfikacjami zwierząt. Część z nich funkcjonuje jedynie jako szkielety, są też inne przechowywane w lodzie, czekające na wykorzystanie w kolejnych projektach.