Kręgi poufałości

Według prof. Robina Dunbara grono naszych znajomych winno obejmować ok. 150 osób. Uczony dzieli je na cztery grupy.
1. » 3-5 najbliższych osób – członkowie rodziny i przyjaciele, do których zwracamy się w potrzebie.
2. » 15 osób – bliscy znajomi.
3. i 4. » około 50 i 150 osób – utrzymujemy z nimi kontakty, ale zażyłość nie jest wielka.

Kto powinien być w tym gronie? Poznaj: listę 10 osób, które warto mieć wśród znajomych.