Innowacyjny jak Polak

Polacy doceniają innowacyjne rozwiązania, które poprawiają jakość i komfort życia albo dają poczucie bezpieczeństwa – takie wnioski płyną z “Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014”, który powstał na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego przez TNS Polska.

Według ankietowanych “innowacje” to rozwiązania, które poprawiają komfort życia i pozwalają zaoszczędzić cenny czas. Według raportu mają one ogromną wartość dla Polaków, a co trzeci badany uważa się za osobę innowacyjną.

– Polacy są otwarci na korzystanie z innowacyjnych rozwiązań i są niewątpliwie kreatywni, przedsiębiorczy i uparci, ale brak im gotowości i umiejętności współpracy – komentuje Janusz Czapiński, psycholog społeczny z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdrowie i bezpieczeństwo przede wszystkim

Niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o wagę innowacyjnych rozwiązań według badanych pozostaje obszar zdrowia. To właśnie tutaj ankietowani najchętniej korzystają z innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań, które ich zdaniem pozytywnie wpływają na skuteczność leczenia i komfort pacjentów.

Co ciekawe, Polacy dostrzegają też wagę innowacyjności w dziedzinie bezpieczeństwa. Znacząca większość twierdzi, że dzięki rozwiązaniom, takim jak odblaskowe oznakowanie dróg, czuje się bezpieczniej.

Przeszkody te same co zawsze

Badani niemal jednogłośnie przyznają, że największą barierą dla innowacyjności jest brak funduszy. Cały czas rozwiązania innowacyjne kojarzą się Polakom z drogimi, nowoczesnymi technologiami, które “zwracają się” dopiero po długim czasie użytkowania. Inne utrudnienia, takie jak przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań i brak odpowiednich kwalifikacji, były wymieniane niemal dwukrotnie rzadziej.

Badanie „Innowacyjny Polak 2014” zrealizował instytut badawczy TNS Polska na zlecenie firmy 3M metodą wywiadów bezpośrednich. Wywiady przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób w wieku 15 lat i więcej.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie: laczanasinnowacje.pl.