IPN przypomni postać ks. Jerzego Popiełuszki

Harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Warszawy, Pionek i Kalisza; ze Związku Harcerstwa Polskiego z Częstochowy i Piastowa oraz młodzież z koła historycznego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim będą wrzucać broszury IPN poświęcone temu bohaterowi do skrzynek pocztowych przy ul. Popiełuszki w swoich miastach.

W związku z przypadającą 19 października rocznicą męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki jego postać zostanie przypomniana w ramach projektu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej „Patroni naszych ulic”.

Projekt „Patroni naszych ulic” ma na celu popularyzowanie wiedzy o postaciach szczególnie ważnych w najnowszej historii Polski, których nazwiska widnieją na tabliczkach z nazwą ulicy. Poza książeczką o księdzu Jerzym Popiełuszce opublikowane zostały już kolejne cztery: Rotmistrz Witold Pilecki, Generał Kazimierz Sosnkowski, Generał Leopold Okulicki oraz Generał Emil Fieldorf „Nil”, a w przygotowaniu są następne. Dzięki pomocy harcerek i harcerzy z ZHR i ZHP w najbliższym czasie otrzymają je mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Krakowa, Częstochowy i Zielonej Góry. Do współpracy przy realizacji projektu IPN zaprasza lokalne samorządy, instytucje kulturalne i oświatowe, a także organizacje harcerskie.

Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984), bohaterski kapłan, kapelan „Solidarności” Huty Warszawa, w czasie stanu wojennego odprawiał Msze św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. 19 października 1984 r. został zabity przez morderców z ministerstwa spraw wewnętrznych PRL. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 6 czerwca 2010 roku został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.pamiec.pl/patroni_ulic.