Wyobraźcie sobie wielotomową encyklopedię, majestatycznie dominującą wśród rzędów książek na półkach biblioteki. Sięgacie po nią by wiedzieć więcej, by zgłębiać zagadnienia związane z polską kulturą, sztuką czy historią. Szukacie, przeglądacie kolejne strony, notujecie, kopiujecie, choć nie jest łatwo zapanować nad bogactwem różnorodnych, niepowiązanych ze sobą informacji…Teraz pomyślcie tylko, że już wkrótce wszystko to w formie cyfrowej znajdziecie na portalu KRONIK@. Cyfrowe dziedzictwo polskiej kultury i nauki już za chwilę otworzy przed Wami swoje podwoje.  

Czym jest KRONIK@? 

KRONIK@ to akronim pod którym kryje się Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury. To cyfrowa platforma integracyjna, zbierająca funkcjonujące dotąd w przestrzeni cyfrowej w rozproszeniu, dzieła polskiej kultury i nauki. Archiwalia, książki, obrazy czy rzeźby będą już wkrótce na portalu dostępne dla każdego. 

Postępująca od kilkunastu lat digitalizacja, traktowana jako najlepsza metoda zabezpieczania muzealiów czy archiwaliów a także prac naukowych sprawiła, że powstały gigantyczne cyfrowe repozytoria. Każde z nich funkcjonuje jako osobny byt w przestrzeni internetowej. Powstały setki portali prezentujących dorobek polskich artystów i naukowców. Do niedawna, chcąc zebrać w jednym miejscu informacje o ulubionym pisarzu czy malarzu, każdy z nas musiał się przedzierać przez gęstwinę serwisów internetowych, linków i adresów. Kopiowaliśmy informacje czy obrazki, wklejaliśmy linki do naszych domowych „repozytoriów” w edytorze tekstowym lub notatniku, utworzonych w komputerze. 

To już na szczęście za nami! 

Nowa jakość w cyfrowej przestrzeni

Portal KRONIK@ wprowadzi nową jakość. Udostępni użytkownikom internetu kulturę, naukę i sztukę na wyciągniecie ręki. Powstaje platforma w postaci zaawansowanego portalu, integrującego różne strony internetowe. Zasoby dotychczas rozproszone w wielu miejscach wreszcie będzie można zobaczyć z poziomu jednego serwisu. 

Ten swoisty „menadżer wiedzy”, rozwiązanie którego dotąd nie było, może stać się źródłem inspiracji dla każdego użytkownika. Wirtualne zwiedzanie Muzeum Narodowego w Krakowie, czytanie inkunabułów przechowywanych w Bibliotece Narodowej czy też poszukiwania przodków za pośrednictwem zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, w oparciu o zdigitalizowane archiwalia pochodzące z sieci archiwów państwowych. To wszystko dostępne dla każdego, za darmo i bez ograniczeń. Przeglądając wybrane obiekty, każdy może utworzyć własną kolekcję, zapisując w niej wybrane wyniki wyszukiwania, i cieszyć się lekturą ulubionych książek czy podziwiać kunszt swojego ulubionego malarza. 

Jeden portal, wiele funkcjonalności 

KRONIK@ to portal wymiany danych i doświadczeń. Zastosowano w nim rozwiązania indeksowania zasobów dla indywidualnych projektów badawczych. Wpłynie to na zwiększenie innowacyjności i kreatywności w badaniach naukowych a także wzrost wykorzystania tych zasobów do celów komercyjnych. 

KRONIK@ to bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Poprzez uruchomienie portalu zwiększamy racjonalność i efektywność wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na informatyzację. KRONIK@ zoptymalizuje koszty związane z przyszłymi inwestycjami w platformy z cyfrowymi zasobami nauki i kultury, w tym z zakupem oprogramowania, koniecznością zatrudniania wysoko wyspecjalizowanej kadry IT czy też budową i utrzymaniem własnych centrów przetwarzania danych.  

Sukcesywne zwiększanie liczby podmiotów, które udostępnią swoje zasoby na portalu KRONIK@ przyczyni się do wzrostu liczby udostępnionych cyfrowo obiektów nauki i kultury. Upowszechnianie wiedzy o dostępnych, cyfrowych zasobach nauki i kultury zwiększy w przyszłości liczbę ich odsłon oraz pobrań. Dziś pod hasłem: „A jednak się kręci” znani twórcy i naukowcy, których już wkrótce spotkacie na portalu KRONIK@, zachęcają do korzystania z otwartych zasobów. Więcej informacji znajdziecie na profilu otwartych danych na Facebooku oraz na stronie kronika.gov.pl. 

Wyobraźmy sobie olbrzymi budynek w centrum Warszawy, w którym znajdziemy galerie, muzea, archiwa i biblioteki. Swoiste centrum polskiego dziedzictwa narodowego. Wiszące na ścianach obrazy polskich mistrzów tj. jak Jan Matejko czy stojące na półkach pierwsze wydania książek Elizy Orzeszkowej. Idąc długimi korytarzami wchodzimy do laboratorium Marii Skłodowskiej – Curie lub pracowni Mikołaja Kopernika, przeglądając wyniki prowadzonych przez nich badań. To wszystko już wkrótce znajdziecie na portalu KRONIK@. Cieszmy się bogactwem wielowiekowego dorobku kultury i nauki polskiej w cyfrowym wydaniu. 

Projekt „KRONIK@” jest realizowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.