Jak powstał internet? Historia wynalazku, który zmienił świat

Internet jest bez wątpienia jednym z największych wynalazków w historii, który w znacznym stopniu zrewolucjonizował nasz świat. Sam internet, zanim zaczął wyglądać tak, jak obecnie, przebył długą drogę od projektu wojskowego do formy, w której go znamy. W czasach rozwoju technologii, wyglądał on kompletnie inaczej, używało się go inaczej, a także samo jego przeznaczenie było zupełnie inne. Gdzie i kiedy powstał internet? Jak wyglądał jego rozwój? Kto wynalazł internet?
Jak powstał internet? Historia wynalazku, który zmienił świat

Jak powstał internet?

Pierwsze pomysły na zbudowanie rozwiniętej sieci komunikacyjnej padły zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Po zakończeniu wojny, Amerykanie obawiali się szybkiego nadejścia kolejnego konfliktu na skale światową, tym bardziej, że okres pomiędzy I a II wojną światową wynosił zaledwie 21 lat. Kluczowym stało się więc stworzenie sieci komunikacyjnej zdolnej przetrwać nawet wybuch bomby atomowej. Na jakiekolwiek namacalne efekty przyszło jednak czekać do roku 1969. Wtedy właśnie powstała sieć ARPANET.

Można powiedzieć, że ARPANET jest pradziadkiem współczesnego internetu. Był wynikiem eksperymentu, którego zadaniem było stworzeniem zdecentralizowanej sieci, nie posiadającej punktu centralnego. Miało to zmniejszyć awaryjność takiej sieci – w przypadku awarii jednego z urządzeń, sieć miała nadal działać. Już w przeciągu kilku lat zaczęto dokonywać zdalnych obliczeń i powstały pierwsze aplikacje służące do komunikowania się, przeznaczone dla wojska. ARPANET swoim zasięgiem obejmował uniwersytety w Los Angeles, Stanford, Santa Barbara oraz Utah. Zaledwie dwa lata później został wysłany pierwszy mail.


ARPANET miał charakter zamkniętej sieci, do której dostęp miało bardzo wąskie grono osób. Stosowane tutaj rozwiązania identyfikujące poszczególne urządzenia były toporne i przekreślały wizję sieci globalnej. Ogromnym krokiem w stronę globalizacji sieci było stworzenie protokołu TCP/IP. TCP umożliwiało kontrolę przepływu danych przez sieć, natomiast IP nadawało poszczególnym urządzeniom lub też sieciom adresy, co usprawniło znacząco komunikację. Ponadto, TCP/IP wpłynęło na bezawaryjność sieci. W przypadku awarii jednego z kluczowych urządzeń, dane mogą zostać przesłane inną drogą.

Kluczowym dla rozwoju internetu było również stworzenie protokołu DNS. Odpowiada on za zamianę nazw mnemonicznych domen na adresy IP i na odwrót. Dzięki niemu korzystanie z sieci jest wygodniejsze. Protokół DNS jest wykorzystywany do dziś.

W latach osiemdziesiątych, pojęcie internetu stało się powszechne. Z technologii korzystało coraz chętniej wojsko oraz uniwersytety. Coraz chętniej na internet spoglądały też osoby prywatne pokazując, że komercjalizacja internetu będzie nieunikniona. Końcem lat osiemdziesiątych powstał zbiór dokumentów hipertekstowych o nazwie World Wide Web, a w połowie lat dziewięćdziesiątych powstały pierwsze przeglądarki. Internet przybrał wtedy formę, w jakiej pozostał do dziś.

 

Kto wynalazł internet?

Na pytanie kto stworzył internet nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Protoplasta dzisiejszego internetu był tworzony przez wielu uczonych na przestrzeni lat. Ponadto, pierwsze lata tworzenia internetu wiązały się z ciągłymi zmianami koncepcji, za które odpowiadały różne osoby. A więc: aby odpowiedzieć na pytanie, kto wymyślił internet, trzeba cofnąć się o parę lat. Za jedną z pierwszych koncepcji takiej sieci, której najbliżej było do współczesnego internetu odpowiadał Paul Baran – oficjalny wynalazca internetu. Jego koncepcja zakładała stworzenie wytrzymałej sieci cyfrowej o rozproszonej architekturze, w obrębie której urządzenia mogłyby wysyłać i odbierać między sobą dane. W swojej pracy na ten temat, Baran przedstawił również koncepcję samego sposobu przekazywania tych danych między urządzeniami. Polegała ona na dzieleniu ciągu danych na pojedyncze segmenty oraz wysyłanie ich w sieć jeden po drugim. Z takiego rozwiązania korzystają współczesne sieci.

Rewolucja TCP/IP i dalszy rozwój sieci pokazały potencjał tej technologii. Paul Baran uważany jest do dziś za ojca internetu.

Za stworzenie sieci WWW odpowiadają z kolei Tim Berners–Lee oraz Robert Calilliau. Pierwszy z nich, stworzył hipertekstowy język znaczników, czyli HTML, a wraz z nim – pierwszą stronę internetową. Pierwszą przeglądarkę internetową stworzył Marc Andressen – późniejszy założyciel firmy Netscape.

 

Kiedy powstał internet?

W którym roku powstał internet? Koncepcja internetu powstawała i rozwijała się na przestrzeni dwóch dekad. Paul Braun swoją pracę na temat budowy i działania sieci rozległej zaprezentował w roku 1962. Dwa lata wcześniej, bo w 1960 roku, projekt globalnej sieci komputerowej zaprezentował Joseph Carl Robnett Licklider. Były to pierwsze, konkretne efekty prac nad siecią rozległą. Pierwsze namacalne efekty tych prac pojawiły się natomiast dopiero 29 października 1969 roku. Tego dnia uruchomiona została sieć ARPANET i tę datę uważa się powszechnie za datę powstania internetu. Zaledwie kilka lat później, początkiem lat siedemdziesiątych powstały standardy TCP/IP, dzięki którym internet mógł urosnąć na skalę globalną.

Kolejne lata stały pod znakiem popularyzacji internetu, aż do kolejnego dużego kroku. To właśnie w 1989 roku powstało WWW oraz pierwsza strona internetowa. Z kolei pierwsza przeglądarka internetowa powstała w 1994 roku.

 

Kiedy wprowadzono internet w Polsce?

Internet na świecie pojawił się dość wcześnie w porównaniu do naszego kraju – kiedy powstał internet w Polsce? Początek internetu w Polsce datuje się na 1991 rok. Wtedy to na Uniwersytecie Warszawskim powstał NASK. Był on dla Polski mniej więcej tym, czym dla całego świata okazał się ARPANET. W sierpniu tego samego roku, udało się nawiązać pierwsze połączenie z Uniwersytetem Kopenhaskim, a w grudniu Polska otrzymała oficjalnie dostęp do internetu i od tego momentu popularność tego medium stała się coraz większa.

 

Początek internetu: jakie znaczenie miał dla świata?

Dziś internet jest niemal wszechobecny i na tyle powszechny, że ludzie nie zastanawiają się nawet nad tym, jak powstał internet. Część z nas nie jest nawet do końca świadoma, że z niego korzysta. Dziś w sieci funkcjonuje wiele rodzajów urządzeń: nie tylko komputery, ale również telefony, telewizory, parkomaty, bankomaty, a nawet lodówki. Internet stanowi źródło informacji na różne tematy, umożliwił też swobodną komunikację na ogromne odległości. W internecie można rozwijać swój biznes, sieć umożliwia pracę zdalną, pozwala też na zrobienie zakupów nie wychodząc z domu. Wynalezienie internetu było więc wydarzeniem, które na zawsze wpłynęło na życie ludzi zmieniając je diametralnie. Mając na uwadze to, jaki ten wynalazek miał wpływ na świat, nie sposób jest wyobrazić sobie jakby wyglądało nasze życie, gdyby internet pozostał usługą dostępną tylko dla władzy i dla wojska.

Odpowiadając sobie na pytania, jak i kiedy powstał internet, trzeba mieć na uwadze, że jest to efekt ledwo pięćdziesięciu lat rozwoju tej technologii, i nadal się rozwija. Jeszcze dwadzieścia lat temu nowością były standardy mp3 i DVD, i nikt nawet nie śnił o strumieniowaniu danych w locie, jak ma to miejsce dziś. Kto wie, do czego doprowadzi kolejna dekada rozwoju internetu!