Jak powstał internet?

Pierwsze pomysły na zbudowanie rozwiniętej sieci komunikacyjnej padły zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Po zakończeniu wojny, Amerykanie obawiali się szybkiego nadejścia kolejnego konfliktu na skale światową, tym bardziej, że okres pomiędzy I a II wojną światową wynosił zaledwie 21 lat. Kluczowym stało się więc stworzenie sieci komunikacyjnej zdolnej przetrwać nawet wybuch bomby atomowej. Na jakiekolwiek namacalne efekty przyszło jednak czekać do roku 1969. Wtedy właśnie powstała sieć ARPANET.

Można powiedzieć, że ARPANET jest pradziadkiem współczesnego internetu. Był wynikiem eksperymentu, którego zadaniem było stworzeniem zdecentralizowanej sieci, nie posiadającej punktu centralnego. Miało to zmniejszyć awaryjność takiej sieci – w przypadku awarii jednego z urządzeń, sieć miała nadal działać. Już w przeciągu kilku lat zaczęto dokonywać zdalnych obliczeń i powstały pierwsze aplikacje służące do komunikowania się, przeznaczone dla wojska. ARPANET swoim zasięgiem obejmował uniwersytety w Los Angeles, Stanford, Santa Barbara oraz Utah. Zaledwie dwa lata później został wysłany pierwszy mail.

ARPANET miał charakter zamkniętej sieci, do której dostęp miało bardzo wąskie grono osób. Stosowane tutaj rozwiązania identyfikujące poszczególne urządzenia były toporne i przekreślały wizję sieci globalnej. Ogromnym krokiem w stronę globalizacji sieci było stworzenie protokołu TCP/IP. TCP umożliwiało kontrolę przepływu danych przez sieć, natomiast IP nadawało poszczególnym urządzeniom lub też sieciom adresy, co usprawniło znacząco komunikację. Ponadto, TCP/IP wpłynęło na bezawaryjność sieci. W przypadku awarii jednego z kluczowych urządzeń, dane mogą zostać przesłane inną drogą.

Kluczowym dla rozwoju internetu było również stworzenie protokołu DNS. Odpowiada on za zamianę nazw mnemonicznych domen na adresy IP i na odwrót. Dzięki niemu korzystanie z sieci jest wygodniejsze. Protokół DNS jest wykorzystywany do dziś.

W latach osiemdziesiątych, pojęcie internetu stało się powszechne. Z technologii korzystało coraz chętniej wojsko oraz uniwersytety. Coraz chętniej na internet spoglądały też osoby prywatne pokazując, że komercjalizacja internetu będzie nieunikniona. Końcem lat osiemdziesiątych powstał zbiór dokumentów hipertekstowych o nazwie World Wide Web, a w połowie lat dziewięćdziesiątych powstały pierwsze przeglądarki. Internet przybrał wtedy formę, w jakiej pozostał do dziś.