Kto wynalazł internet?

Na pytanie kto stworzył internet nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Protoplasta dzisiejszego internetu był tworzony przez wielu uczonych na przestrzeni lat. Ponadto, pierwsze lata tworzenia internetu wiązały się z ciągłymi zmianami koncepcji, za które odpowiadały różne osoby. A więc: aby odpowiedzieć na pytanie, kto wymyślił internet, trzeba cofnąć się o parę lat. Za jedną z pierwszych koncepcji takiej sieci, której najbliżej było do współczesnego internetu odpowiadał Paul Baran – oficjalny wynalazca internetu. Jego koncepcja zakładała stworzenie wytrzymałej sieci cyfrowej o rozproszonej architekturze, w obrębie której urządzenia mogłyby wysyłać i odbierać między sobą dane. W swojej pracy na ten temat, Baran przedstawił również koncepcję samego sposobu przekazywania tych danych między urządzeniami. Polegała ona na dzieleniu ciągu danych na pojedyncze segmenty oraz wysyłanie ich w sieć jeden po drugim. Z takiego rozwiązania korzystają współczesne sieci.

Rewolucja TCP/IP i dalszy rozwój sieci pokazały potencjał tej technologii. Paul Baran uważany jest do dziś za ojca internetu.

Za stworzenie sieci WWW odpowiadają z kolei Tim Berners–Lee oraz Robert Calilliau. Pierwszy z nich, stworzył hipertekstowy język znaczników, czyli HTML, a wraz z nim – pierwszą stronę internetową. Pierwszą przeglądarkę internetową stworzył Marc Andressen – późniejszy założyciel firmy Netscape.

 

Kiedy powstał internet?

W którym roku powstał internet? Koncepcja internetu powstawała i rozwijała się na przestrzeni dwóch dekad. Paul Braun swoją pracę na temat budowy i działania sieci rozległej zaprezentował w roku 1962. Dwa lata wcześniej, bo w 1960 roku, projekt globalnej sieci komputerowej zaprezentował Joseph Carl Robnett Licklider. Były to pierwsze, konkretne efekty prac nad siecią rozległą. Pierwsze namacalne efekty tych prac pojawiły się natomiast dopiero 29 października 1969 roku. Tego dnia uruchomiona została sieć ARPANET i tę datę uważa się powszechnie za datę powstania internetu. Zaledwie kilka lat później, początkiem lat siedemdziesiątych powstały standardy TCP/IP, dzięki którym internet mógł urosnąć na skalę globalną.

Kolejne lata stały pod znakiem popularyzacji internetu, aż do kolejnego dużego kroku. To właśnie w 1989 roku powstało WWW oraz pierwsza strona internetowa. Z kolei pierwsza przeglądarka internetowa powstała w 1994 roku.