Pan czy pani? Jak rozpoznaje się płeć ptaków?

Bardzo trudno jest skutecznie odróżnić samce od samic na podstawie pierwszorzędnych cech płciowych.

Przedstawiciele obu płci mają identycznie wyglądający stek, czyli końcowy odcinek jelita, do którego uchodzą moczowody i przewody płciowe (nasieniowody lub jajowody).

U samców nie ma więc zewnętrznego narządu kopulacyjnego, z wyjątkiem samców emu, kazuarów, strusi, nielotów, kusaków, kaczek, gęsi oraz części kuraków, u których wykształcił się narząd funkcjonujący analogicznie jak prącie. U większości samców na dnie steku znajduje się natomiast niewielka wypukłość, tzw. wzgórek kloakalny, po którym podczas kopulacji nasienie spływa do steku samicy.

Rozpoznanie płci na podstawie obecności wzgórka jest jednak zwykle bardzo trudne. Jeśli u danego gatunku ptaka występuje dymorfizm płciowy, jak u pawia czy krzyżówki, płeć staje się łatwa do ustalenia: samiec jest większy (choć już u ptaków drapieżnych jest na ogół odwrotnie), barwniej upierzony, często ma – jak indyk – korale, grzebienie, ostrogi czy inne ozdoby.

Kiedy wygląd zewnętrzny obu płci jest identyczny, np. u kormoranów czy kruków, można czasami rozpoznać płeć na podstawie obserwacji zachowań godowych, odmiennych dla samców i samic. Gdy potomstwem zajmuje się tylko jeden z pary ptaków, to niemal zawsze jest to samica.

Więcej:płećptaki