Jak stworzyć hasło idealne?

Codziennie korzystamy z kilku różnych numerów PIN i haseł (do skrzynki e-mail, do komputera, na Facebooka itp.). Grunt żeby nie używać tego samego hasła do różnych stron, bo w przypadku jego utraty możemy stracić dostęp do wszystkich swoich danych. Łatwo powiedzieć, ale jak zapamiętać wiele różnych haseł? Rzecz w tym, że wcale nie trzeba zapamiętywać! Najlepszymi hasłami są bowiem takie, których nie musimy pamiętać. Wystarczy przyswoić kilka zasad ich tworzenia. Jak to działa?

Wybierz jakieś słowo związane ze swoim życiem lub swoimi doświadczeniami. Może to być nazwisko ulubionego sportowca, np. Zidane. Zastąp 3 i 5 literę cyframi – zi5a1e.

Dodaj na początku i na końcu łatwe do zapamiętania cyfry, np. rok urodzenia młodszej siostry: 89zi5a1e. Dodaj przynajmniej jeden znak specjalny na początku i jeden na końcu – _89zi5a1e” Po ostatnim znaku specjalnym dodaj pierwszą literę nazwy usługi, której strzeże to hasło, np. jeśli mamy zapamiętać dostęp do poczty Gmail, to hasło będzie wyglądało tak _89zi5a1e”g. Zgodnie z tym wzorem hasło do strony pieknezakupy.pl będzie miało formę _89zi5a1e”p itd.

WAŻNE: Wymyślcie własne reguły generowania haseł i trzymajcie je w sekrecie!