Jak zbudowano polskiego satelitę?

Zobacz film dotyczący projektu BRITE-PL!

Nad naszymi głowami po biegunowej orbicie krąży pierwszy polski satelita naukowy BRITE-PL LEM, którego imię nadano na cześć polskiego pisarza. Polski ładunek umieszczono na niskiej orbicie okołoziemskiej w czwartek 21 listopada 2013 r. LEM obiega Ziemię około 14,5 razy na dobę, a ze swojej podróży sześć razy dziennie będzie zdawał raporty do stacji sterowania w CAMKu w Warszawie.

LEM to pierwszy z dwóch polskich satelitów wchodzących w skład sześciu obiektów międzynarodowej konstelacji BRITE. Satelita powstał w ramach projektu BRITE-PL realizowanego przez “Polskie Konsorcjum Projektu BRITE”, w skład którego wchodzi Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN. LEM był montowany w laboratoriach Centrum Badań Kosmicznych PAN od 2010 roku. Jego budowa trwała kilkanaście miesięcy i została ukończona w grudniu 2011 roku.

Przez prawie dwa następne lata satelita przechowywany był w czystym pomieszczeniu w ściśle kontrolowanych warunkach (w tzw. “clean roomie”) i oczekiwał na start. Przez cały ten czas regularnie pracował i był poddawany testom funkcjonalnym. Bezpośrednie przygotowania satelity BRITE-PL LEM do startu rozpoczęły się 22 września 2013 wraz z oficjalnym przekazaniem satelity do projektanta (SFL – University of Toronto), gdzie dokonano końcowych testów sprawności.

Film uzupełnia infografikę „Pudełko w kosmosie”, którą znajdziecie na s. 85 w styczniowym wydaniu naszego magazynu. 

Więcej o projekcie BRITE-PL – http://www.brite-pl.pl/.