Jaka jest kara za brak OC?

OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Jego posiadanie jest konieczne m.in. do rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji. Co się stanie, jeśli nie zawrzesz umowy ubezpieczenia OC? Kto sprawdzi, czy dopełniłeś tego obowiązku? Czy brak OC wiąże się możliwością nałożenia kary?

Obowiązkowe OC

Konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Co istotne, polisa dotyczy danego pojazdu, a nie jego posiadacza. Zgodnie z przepisami nawet jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiążę się z możliwością nałożenia kary za brak OC. Dlaczego posiadacze pojazdów nie dopełniają tego obowiązku? Najczęstsze przyczyny to:
•    Wygaśnięcie polisy OC otrzymanej od sprzedającego pojazd – w takich przypadkach ochrona nie przedłuża się automatycznie.
•    Nieopłacenie pełnej składki za poprzednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – powoduje, że ochrona wygasa po zakończeniu umowy.
•    Problemy finansowe posiadacza pojazdu.
•    Brak świadomości tego, że nawet pojazd, który nie jest użytkowany wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
W Polsce kontrolą spełnienia obowiązku zawarcia umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Skala braku ubezpieczeń OC w Polsce pozostaje na wysokim poziomie – szacuje się, że nawet 80–100 tys. aut może nie być ubezpieczonych. To poważny problem, z którym jednak fundusz ten dobrze sobie radzi. Tylko od 1 marca do ostatniego kwietnia 2020 roku UFG wysłał ok. 25 tysięcy wezwań do zapłaty kary za brak OC.
Posiadacze pojazdów muszą przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że UFG nie potrzebuje bezpośredniej kontroli w celu wykrycia braku OC. Ponad 70 proc. przypadków jest wskazywanych w wyniku ustaleń własnych funduszu, dzięki tzw. wirtualnemu policjantowi, a pozostałe są wynikiem kontroli funkcjonariuszy policji i innych organów zewnętrznych.
Celem działań prowadzonych przez UFG jest niedopuszczenie do sytuacji, w której posiadacz nieubezpieczonego pojazdu spowoduje nim szkodę. Nałożenie kary ma doprowadzić m.in. do tego, że kierowca zawrze umowę ubezpieczenia OC. Tymczasem z danych funduszu wynika, że zaledwie 35 proc. wezwanych do zapłaty kary płaci dobrowolnie. W wielu przypadkach sprawy kończą się na postępowaniu komorniczym.
Nieubezpieczeni nie zdają sobie sprawy z tego, jakie problemy mogą mieć, jeśli spowodują wypadek, nie mając OC. Konieczność naprawy swojego pojazdu na własny koszt i zapłata kary za brak ubezpieczenia to jedno. Jeśli nieubezpieczony spowoduje szkodę, to odszkodowanie poszkodowanym wypłaci UFG, a następnie na drodze regresu zwróci się do sprawcy na drodze regresu o jej zwrot. Rekordzista musi oddać do funduszu 1,4 mln złotych.

Ile wynosi kara za brak OC?
Wysokość opłaty za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zależy od czasu przerwy, rodzaju pojazdu i wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2020 nieubezpieczony posiadacz samochodu osobowego musi się liczyć z karą w wysokości:
•    1 040 zł – przerwa do 3 dni,
•    2600 zł – przerwa od 4 do 14 dni,
•    5200 zł – przerwa powyżej 14 dni.
W przypadku samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników samochodowych kara może wynosić maksymalnie 3-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
Otrzymanie wezwania od UFG nie jest jednoznaczne z tym, że musisz zapłacić karę. Fundusz może się pomylić. Po tym, kiedy otrzymasz wezwanie do udzielenia informacji o ubezpieczeniu, masz 30 dni na jedną z trzech możliwości:
•      zapłatę kary,
•      wykazanie, że zawarłeś umowę ubezpieczenia OC,
•      udokumentowanie, z jakiej przyczyny nie dotyczy cię obowiązek posiadania OC.
O ile złożysz w terminie wyjaśnienia i rzeczywiście nie zawiniłeś, to nie zapłacisz kary za brak OC. Pamiętaj również o tym, że odpowiedzialność finansowa nie wiąże się z brakiem konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia OC – to również pozostaje twoim obowiązkiem.
Więcej informacji motoryzacyjnych znajdziesz na blogu https://www.smartdriver.pl/