Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego stworzyli szczegółową mikrosymulację, wykorzystującą bazę danych aż 40 milionów osób. Zbadano przyszłość starzejącej się populacji Japonii w ciągu najbliższych 20 lat - do roku 2043. Wyniki są optymistyczne. Okazuje się, że więcej ludzi będzie żyło dłużej, a łączna długość życia z demencją zmniejszy się. To kolejne potwierdzenie dotyczące wyjątkowej długowieczności Japończyków - powinniśmy brać przykład z nich wszyscy.

Japonia słynie z długowieczności, ale liczba starzejących się osób systematycznie wzrasta. W 2020 r. prawie 30% populacji Japonii było powyżej 65. roku życia, a najwięcej będzie ich do 2034 r. Opieka zdrowotna nad osobami starszymi, w tym cierpiącymi na demencję, jest poważnym kosztem dla całego społeczeństwa.

Modele mikrosymulacyjne są wykorzystywane do prognozowania przyszłego stanu zdrowia populacji w niektórych krajach. Zespół prof. Hideki Hashimoto z Uniwersytetu Tokijskiego we współpracy z uczonymi z Uniwersytetu Stanfroda stworzył nową mikrosymulację dla Japończyków.

Prof. Hashimoto wyjaśnił:

Opracowaliśmy nowy japoński model mikrosymulacji, który uwzględnia 13 przewlekłych schorzeń (w tym choroby serca, udar, cukrzycę, depresję i uzależnienie), a także słabość i demencję. Korzystając z bardzo dużego systemu danych, byliśmy w stanie śledzić wirtualną kohortę ponad 40 milionów osób w wieku 60 lat i starszych w latach 2016-2043.

Zdaniem naukowców, zwykłe prognozy starzenia się Japończyków opierają się na "przeciętnym" statusie osób starszych, nie uwzględniając różnorodności populacyjnej. Prof. Hashimoto zaznacza, że to błąd, a nowa mikrosymulacja "zwraca uwagę na pogłębiającą się lukę zdrowotną wśród osób starszych".

Z przeprowadzonej mikrosymulacji wynika, że kobiety z wykształceniem niższym niż średnie, powyżej 75. roku życia, są bardziej narażone na demencję. Konieczne jest namierzenie luk zdrowotnych, by chronić najsłabsze ogniwa. Szkoda, że podobnej taktyki nie stosuje się w innych krajach.

Prof. Hashimoto podsumował:

Przypadek Japonii może sugerować, że poprawa poziomu wykształcenia, a także zdrowia populacji, może być kluczem do stworzenia zdrowszego i łatwiejszego w zarządzaniu starzejącego się społeczeństwa.

Badania naukowców z Uniwersytetu Tokijskiego dają nadzieję na przyszłość, w której wiele ludzi żyje dłużej i zdrowiej.