Kalejdoskop

Czy boimy się kryzysu?

Od października 2011 roku niemal podwoiła się grupa ankietowanych przekonanych, że w ciągu roku polska gospodarka osłabnie.

 

Z którą opinią na temat kryzysu ekonomicznego się zgadzasz?

79% – kryzys dotyczy całej Europy i będzie miał negatywny wpływ na polską gospodarkę

8%  – trudno powiedzieć

9% – kryzys dotyczy tylko państw strefy euro

4% – kryzys dotyczy tylko Grecji, choć ma pewien negatywny wpływ  na inne kraje 

Czy uważasz, że kryzys ekonomiczny może zagrozić twojej rodzinie?

14% – raczej nie

52% – raczej tak

29%  – zdecydowanie tak

Kiedy uznasz, że mamy już kryzys? Badani mogli wskazać dwie odpowiedzi

48% – gdy zaczną się masowe zwolnienia pracowników

48% – kiedy będę musiał/a ograniczyć wydatki na żywność

43% – jeśli zaczną  się opóźnienia  w wypłatach rent i emerytur

22% – jeśli będę musiał/a ograniczyć zużycie energii elektrycznej, bo będzie bardzo droga

15% – jeśli jakiś bank w Polsce ogłosi bankructwo i jego klienci stracą oszczędności

5% – trudno powiedzieć

 

Dlaczego warto plotkować

Plotkowanie od wieków nie ma dobrej reputacji. Choć jest to ugruntowany pogląd, naukowcy z renomowanego University of California w Berkeley postanowili go sprawdzić. I stwierdzili, że plotkowanie przydaje się w życiu społecznym: pomaga zapanować nad negatywnymi zachowaniami, zapobiega wykorzystywaniu i zmniejsza poziom stresu. „Plotka odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu porządku społecznego” – mówi psycholog społeczny Robb Willer. Badanie wykazało również, że plotka może leczyć. Tętno wolontariuszy wzrastało, gdy widzieli kogoś, kto zachowywał się źle, ale wzrost ten był hamowany, gdy byli w stanie przekazać informacje ostrzegające innych.

Ból przepracowania

Ryzyko wystąpienia poważnej depresji jest prawie dwukrotnie wyższe w wypadku osób pracujących jedenaście lub więcej godzin na dobę niż w wypadku tych, którzy pracują tylko osiem godzin dziennie  – wynika z raportu opublikowanego w piśmie „PLoS ONE”. Zależność między przepracowaniem a depresją znalazła Marianna Virtanen z Finnish Institute of  Occupational Health i University College London, która przeanalizowała przypadki koło 2 tys. brytyjskich urzędników państwowych w średnim wieku. „Chociaż czasami praca w godzinach nadliczbowych może przynosić korzyści zarówno jednostkom, jak i społeczeństwu, warto pamiętać, że wiąże się ona również ze zwiększonym ryzykiem depresji” – mówi dr Virtanen.

Hormon egocentryzmu

Testosteron sprawia, że przeceniamy  własne opinie, stajemy się mniej skłonni do współpracy i bardziej egocentryczni – wynika z badań przeprowadzonych w Wellcome Trust Centre for Neuroimaging w University College London. Praca w grupie przynosi korzyści między innymi dlatego, że umożliwia dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Oczywiście, taka sytuacja powoduje, że interesy grupy i jednostki stają się sprzeczne: z jednej strony wszyscy mogą skorzystać dzięki istnieniu kolektywnej inteligencji, z drugiej – zbyt bliska współpraca może prowadzić do bezkrytycznego myślenia grupowego. Próby zrozumienia biologicznych mechanizmów grupowego podejmowania decyzji skupiają się zazwyczaj na czynnikach, które promują współpracę. Badania wykazały, że hormon zwany oksytocyną skłania nas do kooperacji. Teraz naukowcy wykazali, że testosteron ma przeciwny skutek – pod jego wpływem ludzie zachowują się bardziej egocentrycznie. Nick Wright i jego koledzy z Wellcome Trust Centre for Neuroimaging przeprowadzili testy z udziałem siedemnastu par ochotniczek. Badanie trwało dwa dni: jednego kobiety dostały suplement testosteronu, drugiego placebo. Za każdym razem podejmowały serię decyzji na podstawie informacji, które najpierw przeglądały same, a potem konsultowały z partnerką. Współpracując badane kobiety pracowały skuteczniej, gdy dostawały placebo. Gdy podano im dawkę testosteronu, współpraca stała się zdecydowanie mniej efektywna.