W samym środku Ziemi znaleźli kawał żelaza. Jego średnica wynosi aż 650 kilometrów

Budowa wnętrza Ziemi jest ostatnimi laty coraz częstszym przedmiotem badań. Chociaż dostępnych metod analizy jest niewiele, to naukowcy z Australii zaprezentowali jeszcze bardziej innowacyjne podejście. Odkryli, że środek Ziemi stanowi wielka, żelazna kula. Czyli właściwie co?
Zdjęcie poglądowe

Zdjęcie poglądowe

Wnętrze Ziemi, jak wiadomo, jest niejednorodne. Zbudowane jest z kilka warstwa: skorupy ziemskiej, płaszcza oraz jądra. Naukowcy z Australii postanowili w nieznany dotąd sposób przebadać najbardziej wewnętrzną część jądra Ziemi. Wynikami swoich prac podzielili się na łamach Nature Communications.

Przypomnijmy, że najczęściej stosowaną metodą badania struktury wnętrza Ziemi jest analiza rozchodzenia się fal sejsmicznych, które powstają m.in. w wyniku silnych trzęsień ziemi. Różne zaburzenia na wykresach wskazują na zmiany gęstości materii (skał i płynnych stopów) na określonych głębokościach. Badacze dostrzegli jednak w dotychczasowych analizach, że kwestia struktury jądra wewnętrznego była często pomijana.

Czytaj też: Tajemnice wnętrza Ziemi skrywają wiele nieznanych zjawisk. O tej teorii świat nauki nie mówi głośno

Kawał żelaza w środku Ziemi. Tak wygląda jądro wewnętrzne

Podejście uczonych do inwestygacji środka Ziemi było nieco inne. Wykorzystali oni dane sejsmiczne z całego świata w skali globalnej. Przeanalizowali oni, jak one się rozchodzą przez środek Ziemi oraz zbadali ich rewerberację, czyli pogłos. Okazało się, że niektóre typy fal potrafią okrążać wnętrze planety kilkukrotnie. Odkryli, że maksymalnie takie fale odbijały się nawet pięć razy.

Lokalizacja stacji sejsmicznych i schemat rewerberacji fal / źródło: https://doi.org/10.1038/s41467-023-36074-2, CCA-4.0-International

Z tak olbrzymiego zestawu danych wywnioskowano, że sam środek Ziemi stanowi żelazna kula o średnicy 650 kilometrów, która nie jest niejednorodna. Nie tylko rozmiar, ale również nietypowa anizotropia centralnej części jądra wewnętrznego jest czymś zaskakującym dla nauki, o czym wcześniej nie znano.

Czytaj też: Rewolucja w rozumieniu budowy wnętrza Ziemi. Odkryto nieznany obszar, który „oblewa” całą planetę

Jądro wewnętrzne jest swoistą kapsułą czasu, która pamięta początkowy etap tworzenia się naszej planety ponad 4 miliardy lat temu. Porównując do płytszych warstw Ziemi, jest ono niewielkie i zajmuje 1 proc. objętości naszej planety. W przeciwieństwie do jego zewnętrznej powłoki jest stałe i zbudowane jest w większości z żelaza i domieszki niklu. Ciśnienie w jądrze wewnętrznym jest niewyobrażalnie duże i wynosi aż 13,5 miliona atmosfer.

Wiedza o wnętrzu Ziemi może także pomóc w interpretacji historii rozwoju innych planet, tych w Układzie Słonecznym, jak i poza nim.

Co ważne jeszcze, badania Australijczyków nie twierdzą, że odkryta żelazna kula stanowi całe jądro wewnętrzne, a jedynie jego najbardziej centralną część.