Kepler odkrył “gazowego giganta” o masie Ziemi

Astronomowie odkryli cieplejszą i bardziej lotną wersję naszej Ziemi, która krąży wokół odległej gwiazdy.

Jest to pierwszy przypadek w historii, gdy astronomom udało się porównać skład Ziemi i planety, której masa jej odpowiada.

Planeta KOI – 314c krąży wokół małej, chłodnej gwiazdy oddalonej od nas o 200 lat świetlnych w gwiazdozbiorze Lutni. Masa planety jest bardzo podobna do Ziemi, ale jej średnica jest aż o 60% większa. To oznacza, że KOI – 314c jest głównie złożona z gazu.

Nowo odkryta egzoplaneta jest też wyjątkowo gorąca. Swoją gwiazdę okrąża co 23 dni, przez co temperatury na KOI – 314c osiągają ok. 100 stopni Celsjusza … Zbyt gorąco dla wody, by mogła występować w postaci ciekłej, a zatem zbyt gorąca dla życia, jakie znamy.

Astronomowie wykazali, że gęstość KOI – 314C jest o 30 procent większa niż gęstość niż wody, co sugeruje, że atmosfera planety ma nawet kilkaset kilometrów grubości i składa się prawdopodobnie z wodoru i helu.

KOI-314c jest najmniejszą i najlżejszą planetą spośród dotychczas odkrytych. Większość planet zidentyfikowanych przy użyciu Teleskopu Keplera, w tym KOI – 314c, jest większa od Ziemi, ale mniejsza od Neptuna. Neptun, prawie czterokrotnie większy od Ziemi, jest po niej drugą, najmniejszą planetą w Układzie Słonecznym. Dlatego astronomowie nie mają w pobliżu innych planet, które mogliby porównywać z Ziemią.