Klimatyczna gorączka trwa

Zmiany klimatu przebiegają szybciej niż oczekiwano, a w niektórych przypadkach na niespotykaną dotąd skalę – wynika z pierwszej części raportu przygotowanego przez Międzyrządowy Zespół ds. Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC).

Międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF apeluje o wsparcie energetyki odnawialnej, która mogłaby zastąpić węgiel i inne paliwa kopalne, odpowiedzialne za globalne ocieplenie. Raport potwierdza, że wpływ człowieka na globalne ocieplenie nie jest kwestią wiary, ale potwierdzonym przez 97% naukowców faktem – mówi Tobiasz Adamczewski z WWF Polska.

– Obecne stężenie emisji CO2 w powietrzu przekroczyło wszystkie rekordy sprzed 800 tysięcy lat. A w Polsce dalej w debacie publicznej podważana jest racjonalność prowadzenia ambitnej polityki klimatycznej. Emisja gazów cieplarnianych bierze się ze spalania paliw kopalnych takich jak węgiel czy ropa naftowa. Obecnie w Polsce jesteśmy uzależnieni od węgla, jako źródła energii, i ropy naftowej napędzającej nasze samochody. Ponad dziewięćdziesięcioprocentowy udział węgla w produkcji energii w Polsce stawia nas w czołówce państw odpowiedzialnych za zmiany klimatu. Przy okazji ponosimy bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, jako społeczeństwo. I to się przekłada na realne koszty. Jeśli nie dociera do naszej świadomości informacja z IPCC o tym, że w zatrważającym tempie zakwaszamy oceany, topimy lodowce, zwiększamy poziom wód i wpływamy na zmniejszanie się pokrywy lodowej na Arktyce, może to dowodzić tego, że nie pojmujemy skali tych wydarzeń – dodaje Adamczewski.

– Nie oznacza to, że ocieplenie nie zachodzi i że nie ma to wpływu na środowisko. Co więcej, to wcale nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z działań na rzecz ochrony klimatu. WWF apeluje do decydentów, odpowiedzialnych za politykę klimatyczną i energetyczną, o zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii (OZE) i promowanie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Stanowią one alternatywę wobec energetyki bazującej na nieodnawialnych zasobach paliw kopalnych. Są też źródłem nowych miejsc pracy, innowacyjności i doprowadzają do niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. W najbliższym czasie Polskę czeka niedobór mocy w Krajowym Systemie Energetycznym. Dzisiejszy wybór między dalszym trwanie przy złudnie tanim spalaniu węgla, a zainwestowaniem w innowacyjną energetykę odnawialną będzie decydował o zdrowiu publicznym i rozwoju gospodarczym Polski na wiele lat. W tym roku Polska będzie gospodarzem szczytu klimatycznego – podsumowuje Adamczewski.

– Powinniśmy skorzystać z tej okazji, żeby wsłuchać się w to, co mają do powiedzenia eksperci z całego świata na temat zrównoważonej gospodarki. Rozwój energetyki odnawialnej jest szansą dla naszego kraju, jeśli tylko będzie polityczna wola rządzących do inwestowania publicznych pieniędzy w energetykę obywatelską, rozproszoną, czystą i innowacyjną, a nie dawania ich w ręce kilku dużych firm, które będą nas truły jeszcze przez wiele lat. Niestety Polska wciąż forsuje węgiel, którego zasoby będą się kurczyć, wydobycie staje się coraz mniej opłacalne, a uzależnienie się od tego surowca sprawi, że nie będziemy przygotowani na moment, kiedy na węgiel nie będzie nas stać, a reszta świata będzie korzystać już z OZE.