Królowa Wiktoria: biografia

Kim była królowa Wiktoria? Biografia tej brytyjskiej monarchini jest bardzo ciekawa i warta opowiedzenia.

Wiktoria, zwana Hanowerską, przyszła na świat w londyńskim Pałacu Kensington 24 maja 1819 roku. Była córką byli Edwarda August Hanowerskiego oraz księżniczki Wiktorii Sachsen-Coburg-Saalfeld.

Jako dziecko, przyszła władczyni odznaczała się inteligencją i jasnością umysłu. Interesowała się historią, a do uważnej lektury zapisów minionych wydarzeń motywował ją wuj, Leopold, późniejszy doradca przy tronie.

Królową została, mając dokładnie osiemnaście lat. Proklamacja odnosząca się do wstąpienia Wiktorii na tron głosiła:  "Jej Królewska Wysokość, księżniczka Aleksandryna Wiktoria, po śmierci naszego władcy, nieodżałowanej pamięci Wilhelma IV, jest teraz naszą prawowitą władczynią, królową Wielkiej Brytanii i Irlandii".  Co ciekawe, Wiktoria była także cesarzową Indii.

Przyszła monarchini zyskała także tytuł „najwyższego namiestnika Kościoła Anglii” i „mediatora” prezbiteriańskiego Kościoła Szkocji. Wiktoria otrzymała ponadto prawo mianowanie premiera i prawo do aprobowania każdego aktu normatywnego. Swoich ministrów przyjmowała potem na osobności, osobiście wyrażając poparcie lub dezaprobatę dla przedstawicieli swojego rządu.

W 1840 roku królowa Wiktoria poślubiła Alberta von Sachsen-Coburg-Gotha, który otrzymał tytuł księcia-małżonka.. Królowa Wiktoria i książę Albert doczekali się aż dziewięcioro dzieci. Dwa lata później miało miejsce kilka prób zabicia królowej, które jednak zostawały udaremniane.

Co ciekawe, w pierwszym okresie panowania,  gabinety rządowe jej imienia upadały przedwcześnie. Gdy jej mąż, Albert, zmarł w roku 1861, królowa pogrążyła się w żałobie, która wpłynęła na całe jej późniejsze życie. Późniejsze rządy, nad którymi sprawowała pieczę, spotykały się raczej z jej opozycyjnym nastawieniem.

Charakterystyczne dla rządów królowej Wiktorii było to, że jej mąż - choć uznawany był za ważnego doradcę - nie pełnił faktycznej roli decydenta. Wiktoria oficjalnie rządziła całkiem samodzielnie, co miało zresztą swoje uzasadnienie w usposobieniu i temperamentach małżonków. Ona ceniła sobie niezależność i lubiła wystąpienia publiczne. Z kolei on niezbyt dobrze czuł się w większym towarzystwie i wolał stronić od polityki.

Królowa doczekała sędziwego, zwłaszcza jak na tamte czasy, wieku. Nic więc dziwnego, że ma bogaty życiorys. Królowa Wiktoria zmarła, przeżywszy 81 lat, a przyczyną śmierci był najprawdopodobniej krwiak w mózgu. Następcą na tronie Wielkiej Brytanii został jej syn, Edward VII.