Krowi kompas

Oglądając krajobrazy zarejestrowane przez satelitę, naukowcy z Uniwersytetu Duisburg-Essen odkryli zaskakujący szczegół. Prawdopodobnie krowy mają zmysł rozpoznawania kierunków świata!

Zoologowie Sabine Begall, Hynek Burda i Julia Neef wykorzystali zdjęcia satelitarne Google EarthTM i przeanalizowali kierunek stania ponad 8500 krów na 308 pastwiskach wszystkich kontynentów. Zaskakujące wyniki tej analizy zostały opublikowane w magazynie PNAS. Podczas szczypania trawy czy też zwykłego odpoczywania na łące 60-70% krów całego świata układa oś swojego ciała w kierunku północnym lub południowym. Naukowcy wyeliminowali oczywiście wpływ wiatru i położenie Słońca na nieboskłonie. Co więcej, zjawisko to postanowili sprawdzić czescy naukowcy – tym razem na dzikich zwierzętach. Badali oni, czy również sarny i jelenie dostosowują ułożenie swojego ciała do pola magnetycznego ziemi. Badacze obserwowali zwierzęta bezpośrednio, lub szukali pozostawionych w śniegu śladów. Okazało się, że w lesie sytuacja wygląda podobnie, jak na pastwiskach.

Naukowcy doszli więc do wniosku, że słabe, lecz występujące zawsze i wszędzie pole magnetyczne naszej planety ma wpływ na wybór kierunku przeżuwaczy. Hipoteza ta została przetestowana w ten sposób, że przeanalizowano również miejsca, w których naturalne wahania pola magnetycznego są szczególnie wyraźne. Wyszło na jaw, że północ magnetyczna tłumaczyła zachowanie krów o wiele lepiej, niż północ geograficzna.

Badacze nie wiedzą na razie, dlaczego zwierzęta rozwinęły w toku ewolucji ten szósty zmysł. Prawdopodobnie jednak fenomen ten umknął uwadze myśliwych i rolników, przez tysiąclecia obserwujących zachowanie tych gatunków zwierząt. JSL

źródło: www.uni-due.de