Negatywną opinię na temat na szych działań lub zachowań odbieramy zwykle jak atak. A to natychmiast przełącza nas w tryb walki – racjonalna część mózgu przestaje działać, a górę biorą emocje i zachowania instynktowne. Badania prowadzone niezależnie przez Petera Graya, psychologa z Boston College, i Neala Ashkanasy’ego, badacza
specjalizującego się w ekonomii i zarządzaniu z Uniwersytetu Queensland, pokazują, że w pracy krytyka, nawet ta konstruktywna, wzmaga negatywne emocje, bo rośnie w nas lęk przed wykluczeniem z grupy. Ma to związek z wrysowanymi w naszą naturę pierwotnymi instynktami – w społeczeństwach łowiecko-zbieraczych przetrwanie było możliwe tylko w grupie. Kiedy słyszymy negatywną ocenę z ust szefa czy współpracowników, czujemy się gorsi od reszty, mniej przydatni, a co za tym idzie, obawiamy się, że w sytuacji kryzysowej jako pierwsi zostaniemy zwolnieni.

Z raportu „Szczęście w pracy Polaków” przygotowanego przez Jobhouse wynika, że coraz większe znaczenie mają relacje z przełożonymi. W 2017 r. dobre relacje z szefami miały wpływ na połowę ankietowanych, w 2018 r. liczba ta wzrosła o 25 punktów procentowych (do 75 proc.). Podobnie jest z życzliwymi, pomocnymi współpracownikami, którzy mają wpływ na poczucie zadowolenia aż u ośmiu na dziesięciu badanych. Co w tej sytuacji z krytyką i trudnymi rozmowami, które w pracy są przecież nieodzowne? Wszystko zależy od formy, miejsca i czasu.

ĆWICZENIE - JAK PRZYJĄĆ NEGATYWNĄ INFORMACJĘ NA SWÓJ TEMAT

Warren Buffet, amerykań ski ekonomista uważany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie- (nazywany Wyrocznią z Omaha), powiedział kiedyś, że „Szczerość jest bardzo kosztownym prezentem, więc nie oczekuj jej od podłych ludzi”, dlatego feedback, nawet ten negatywny, należy traktować jak prezent, który jest dobrym punktem startowym do rozwoju.

Oto pięć strategii ułatwiających przyjęcie negatywnej informacji na swój temat:

1. OTWÓRZ GŁOWĘ

Negatywna informacja automatycznie budzi w nas potrzebę obrony. A obrona to pierwszy akt wojny. Zamiast więc rozpoczynać tłumaczenie się, lepiej posłuchaj, przeanalizuj zarzuty, a następnie podejdź do nich z otwartością.

2. NIE WALCZ Z FAKTAMI

Informacja o tym, że zawiedliśmy, sprawia, że chcemy opowiedzieć własną wersję całej historii. Zamiast kłócić się z faktami, naginać rzeczywistość, by lepiej pasowała to twojej wersji, zaoszczędź energię na wyciągnięcie wniosków i szukanie rozwiązań.

3. SKUP SIĘ NA SOBIE

Negatywny feedback budzi w nas potrzebę ochrony własnego wizerunku, a co za tym idzie, wywołuje chęć szukania winnych. Skupianie się na tym, w którym punkcie zawiedli inni, a nie ty, tylko cię spowalnia. Lepiej skoncentruj się na własnych działaniach, decyzjach, tak by wyciągnąć z nich lekcję.