​Owca – pamięta twarze i rośliny 

Opinię mało rozgarniętych stworzeń owce zawdzięczają przede wszystkim swojemu silnemu instynktowi stadnemu. Ich strategia obrony to trzymanie się w dużej grupie – więc jeśli zostają rozdzielone, wpadają w panikę. A w takim stanie umysłu nawet ludzie nie zachowują się zbyt mądrze.

Udowodniono, że w ciągu dwóch lat owce mogą pamiętać co najmniej 50 pysków innych owiec, a także 10 ludzkich twarzy.

W rzeczywistości owce są bystre i mają doskonałą pamięć. Bez trudu przechodzą testy psychologiczne, nad którymi biedzą się małpy. Świetnie rozpoznają też zwierzęta ze swojego stada. Przestraszona owca na widok znajomego osobnika wyraźnie się uspokaja – w jej krwi spada poziom hormonów stresu (adrenaliny i kortyzolu), akcja serca wraca do normy. Udowodniono, że w ciągu dwóch lat owce mogą pamiętać co najmniej 50 pysków innych owiec oraz 10 ludzkich twarzy. Nie jest to wcale banalne zadanie. Rozróżnianie twarzy, w gruncie rzeczy bardzo do siebie podobnych, wymaga złożonego systemu zapamiętywania, który pod wieloma względami przypomina ludzki. O podobny talent podejrzewane są kozy, krowy i konie, ale na przykład psy czy koty tego nie potrafią. 

Istnieją także całkiem poważne naukowe dowody na to, że owce są niezłymi botanikami. Rozpoznają gatunki roślin należące do tej samej rodziny, a będąc na pastwisku, wybierają tylko to, co dla nich najlepsze, czyli trawy i rośliny motylkowate. Mają też dobrą orientację przestrzenną – po trzech dniach ćwiczeń w labiryncie zapamiętują drogę prowadzącą do wyjścia. A barany są lojalnymi przyjaciółmi. Wspierają się wzajemnie w walkach, w sytuacjach konfliktowych zaś silniejszy interweniuje w obronie słabszego.