MaMa na uczelni

Łączenie wychowywania dzieci ze studiami lub pracą naukową oto cel nowej kampanii prowadzonej przez fundację MaMa i Obywateli Nauki.

Tegoroczna, VIII edycja kampanii ma na celu ułatwienie łączenia wychowywania dzieci ze studiowaniem lub pracą naukową.

Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na sytuację młodych rodziców w środowisku akademickim oraz na odpowiedzialność uczelni wyższych za upowszechnienie postaw przyjaznych rodzicielstwu.

Cele kampanii „MaMa na uczelni” to:

 • Poprawa wizerunku matek na uczelni – studentek, doktorantek oraz matek pracujących naukowo. Wskażemy bariery mentalne, które utrudniają codzienne funkcjonowanie matek na uczelniach i podejmiemy działania na rzecz uświadomienia matkom i środowisku uniwersyteckiemu, że wychowywanie dziecka nie musi kolidować ze studiowaniem i pracą naukową.
 • Wsparcie codziennego funkcjonowania rodziców studiujących i pracujących na uczelniach. W związku z brakiem jakichkolwiek rozwiązań, często nie mają oni możliwości rozwoju naukowego, a w konsekwencji także zawodowego. Sytuacja ta dotyka szczególnie matki. Pogłębia to różnice w dostępie do pracy, jak również utrwala stereotypowy podział obowiązków związanych z dbaniem o dom i wychowywaniem dzieci.
 • Dostosowanie przestrzeni akademickiej do potrzeb studiujących i pracujących naukowo rodziców. Na uczelniach brakuje podjazdów dla wózków, przewijaków, a także kącików czy świetlic, gdzie możliwe byłoby zostawienie dziecka na czas egzaminu lub załatwiania formalności w dziekanacie.
 • Działanie na rzecz tworzenia przy uczelniach żłobków i przedszkoli dla dzieci osób studiujących lub pracujących naukowo.
 

Ostatni raport Nature jest druzgoczący. Pokazuje, jak wiele kobiet wypada z nauki w okresie rodzicielskim. Wśród naukowców stanowią one zaledwie 30%. Te, które zostają w nauce mają z kolei mniej dzieci niż ich koledzy na tych samych stanowiskach – mówi dr Patrycja Dołowy z Fundacji MaMa. – Warto zacząć wpierać rodziców, zaczynając już od studentek, szukając rozwiązań pozwalających na godzenie wychowywania dzieci ze studiowaniem i karierą naukową.

Rodzice stanowią zdecydowaną większość wśród naukowców. Model kariery naukowej w Polsce zaprojektowany został jednak w taki sposób, by najlepiej odnajdywali się w nim bezdzietni mężczyźni. Najwyższa pora to zmienić – mówi dr Aneta Pieniądz z Obywateli Nauki.

Warto zwrócić uwagę, że uczelnie tworzą jednocześnie olbrzymie środowisko pracy, Uniwersytet Warszawski jest jednym z największych pracodawców w Warszawie – zauważyła Katarzyna Niewczas, koordynatorka kampanii z Fundacji MaMa. – Uczelnie wyższe mają szansę wyznaczać nowe standardy, które zostaną zaadaptowane również w świecie biznesu. To tu bowiem kształtują się postawy młodych ludzi – pracowników oraz pracownic naukowych, ale także przyszłych pracodawców i pracodawczyń. Bez zaangażowania środowiska akademickiego trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek przemiany na ogólnospołeczną skalę.

W ramach działań prowadzonych podczas kampanii, stworzymy przestrzeń dla dialogu między rodzicami a władzami akademickimi. Organizowane będą debaty i spotkania, podczas których będziemy wypracowywać rozwiązania mogące pozytywnie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie rodziców w ramach uczelni. Planowane są również różnego rodzaju akcje, w tym happeningi, mające zwrócić uwagę na obecne trudności w łączeniu wychowywania dziecka ze studiowaniem czy pracą naukową.

Fundacja MaMa od lat działa na rzecz poprawiania sytuacji matek we wszystkich sferach życia. Jednym z prowadzonych działań jest kampania „O Mamma Mia! Tu wózkiem nie wjadę!”, dzięki której w Warszawie systematycznie przybywa miejsc przyjaznych mamom i dzieciom. Dotychczas udało się dostosować do potrzeb mam z dziećmi w wózkach m.in. dworce, stacje metra i instytucje kulturalne.

Debata „Rodzice na uczelni” 26 września godz. 18.00, Warszawa

ul. Bracka 20 b, p. I (sala Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia),  Warszawa.

W debacie wezmą udział:

 • Sylwia Chutnik z Fundacji MaMa
 • Beata Karpińska z Fundacji MaMa
 • Maciej Malicki z IM PAN i ON

Moderator: Anna Muszewska (IBB PAN, ON)

Program debaty:

 1. Przywitanie przez Sylwię Chutnik i przedstawienie kampanii Fundacji MaMa
 2. Przywitanie w imieniu ‘ON’ przez moderatora. Kilka słów na temat ‘ON’
 3. Rodzicielstwo a kariera naukowa – Anna Muszewska
 4. Pokaz fragmentu filmu „Kobiety w elitach społecznych”
 5. Beata Karpińska i Maciej Malicki: o rodzicielstwie podczas studiów i doktoratu
 6. Dyskusja i zbieranie pomysłów na zmiany, które ułatwiłyby łączenie pracy/nauki z rodzicielstwem
 7. Podsumowanie

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa