Medycyna 3D

62. Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS  INNOVA 2013” odbyły się  w dniach 14-16 listopada. Zostały na nich zaprezentowane 229 wynalazki z 14 krajów [Czytaj także: MEDALE DLA POLAKÓW NA TARGACH INNOWACJI W BRUKSELI]. Naukowcy z UMK zostali docenieni za projekt pt. „Interactive fusion system of multiple 3D data as a surgical preoperative strategy and educational tool”, który został opracowany we współpracy z prof. Jerzym Gieleckim i dr Anną Żuradą z Katedry Anatomii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Projekt dr. Michała Chlebieja i mgr Andrzeja Rutkowskiego z Wydziału Matematyki
i Informatyki UMK zdobył główną nagrodę na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli. Nagroda została przyznana jednogłośnie jako nowatorskie połączenie medycyny oraz nowych technologii.

Jak informuje dr Chlebiej, motywacją do przygotowania zaprezentowanego w Brukseli projektu był problem wizualizacji naczyń krwionośnych w mózgowiu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których naczynia otoczone są strukturami kostnymi. Na badaniach rezonansu magnetycznego, w szczególności z kontrastem widać bardzo dobrze naczynia, natomiast nie widać kości. Z kolei obrazy tomografii komputerowej zawierają informacje o kościach, ale nie zawierają widocznych naczyń. Częściowo pomaga podanie środka kontrastującego podczas wykonania badania, ale w miejscach gdzie naczynia wnikają w struktury kostne pozostają one nadal niewidoczne. 

W nagrodzonym rozwiązaniu autorzy chcieli połączyć dopasowane geometrycznie naczynia z czaszką z tomografii. Nowością w tymże połączeniu było zastosowanie interaktywnych narzędzi umożliwiających dowolną edycję kości (odcinanie, rzeźbienie itp.). W ten sposób możliwe było odkrycie informacji o przebiegu zasłoniętych naczyń. Wszystkie kroki takiej edycji zostają po zatwierdzeniu zapamiętane i wysłane do drugiej części oprogramowania. Przygotowane dane mają bardzo małą objętość (kilka MB) i mogą być przesłane np. mailem. W skład drugiego modułu wchodzi komputer o stosunkowo małej mocy obliczeniowej (typowy laptop) wraz z urządzeniem wizualizacyjnym i oprogramowaniem. 

Wspomniane urządzenie powstało poprzez połączenia komercyjnych okularów wirtualnej rzeczywistości z stereoskopowym układem małych kamer. Połączenie umożliwia przeniesienie oglądanych modeli 3D do świata rozszerzonej rzeczywistości – modele nakładane są na obraz widziany za pomocą kamer. Do interakcji z modelami służy zestaw kart. Przeglądając karty za pomocą wirtualnego obrazowania użytkownik może oglądać kolejne etapy edycji modelu 3D sporządzonego wcześniej. Może go oglądać z dowolnej strony obracając głowę albo kartę. Karty mogą przedstawiać również różnych pacjentów – stanowiąc pomoc diagnostyczną (szczególnie w diagnostyce na odległość). Innym zastosowaniem opracowanej metody wizualizacji jest edukacja studentów anatomii – każda z kart może odsłaniać inne szczegóły anatomiczne w nowatorski sposób wymodelowane i pokazane.

Poza tym otrzymaniem nagrody głównej ww. projekt został dodatkowo odznaczony: Złotym Medalem z wyróżnieniem; Nagrodą belgijskiej Minister Fadila Laanan, Minister of Culture, the Audiovisual Affairs, Health and Equal Opportunities of the French-speaking Community oraz Nagrodą Centrum Medycznego ORIGITEA z Rosji.