Meningokoki: Jak chronić dziecko?

Ospa, różyczka czy rotawirusy – to choroby powszechnie kojarzone z wiekiem dziecięcym. Jednakże lista przypadłości najczęściej dotykających najmłodszych jest znacznie dłuższa.

W trosce o swojego maluszka warto wiedzieć, przed czym go ochronić, aby ograniczyć ryzyko problemów ze zdrowiem. Jednym z zagrożeń, o którym warto mówić częściej, jest Inwazyjna Choroba Meningokokowa (IChM). Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę 4P Research Mix, 24% rodziców posiada małą wiedzę na temat meningokoków, zaś co trzeci z nich –  umiarkowaną.  

Czym są meningokoki?

Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis. Do zakażeń meningokokami dochodzi drogą kropelkową, podczas kontaktu z osobą zarażoną oraz przedmiotami zanieczyszczonymi wydzieliną z jamy ustnej tych osób. Wyodrębnia się 12 typów meningokoków, występujących
w różnych proporcjach na poszczególnych kontynentach. W Europie najbardziej popularne są meningokoki typu B i C (odpowiednio 69 proc. i 14 proc.). Zdarzają się także przypadki zachorowań spowodowanych przez W135 oraz Y.

Zakażenie meningokokami może doprowadzić do inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM). Ta gwałtownie przebiegająca choroba może przybierać dwojaką postać: zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych (ZOMR) albo sepsy (posocznicy). Zdarza się również, że IChM może przyjąć obie formy. Ponadto meningokoki powodują takie choroby, jak: zapalenie ucha środkowego, zapalenie wsierdzia i osierdzia, zakażenie miednicy małej, ropne zapalenie stawów, zapalenie gardła, zapalenie płuc, zapalenie układu moczowo – płciowego czy też zapalenie szpiku kostnego.

Dlaczego meningokokami może zarazić się każde dziecko?

Na inwazyjną chorobę meningokokową może zachorować każdy. Jednakże najczęściej choroba ta występuje w grupie najmłodszych dzieci, których układ odpornościowy nie zdążył się dostatecznie rozwinąć. Jak wynika z danych Państwowego Zakładu Higieny, w 2012 roku, w Polsce choroba meningokokowa dotknęła łącznie 241 osób,7 z czego aż 112 stanowiły dzieci do 4 roku życia. Z kolei w grupie starszych dzieci, pomiędzy 5. a 9. rokiem życia zachorowało jedynie 16 osób. Najmniejszą zapadalność zaobserwowano u osób starszych, powyżej 75. roku życia (2 przypadki) oraz u osób
w przedziałach wiekowych 45-49 i 60-64 lat (po 3 przypadki).

Meningokoki w oczach rodziców 

Meningokoki to poważne zagrożenie, którego nie należy lekceważyć. Tymczasem, chociaż 63% rodziców dzieci w wieku do 4 lat słyszało o meningokokach, to tylko około 33% z nich, zdaje sobie sprawę, że choroba może mieć szybki przebieg i rozwinąć się w ciągu doby. Większą wiedzę w tym zakresie posiadają matki niż ojcowie maluchów. Ponadto, jak wynika z badań, bardzo niewiele osób wie (co 3. rodzic), że meningokokami można zarazić się drogą kropelkową. Dane te świadczą o tym, że konieczne jest ciągłe edukowanie i uświadamianie rodziców, że bakterie meningokokowe stanowią realne niebezpieczeństwo dla ich dzieci. W trosce o ochronę zdrowia najmłodszych, metodą
o wysokim profilu skuteczności jest profilaktyka szczepienna przeciwko meningokokom.

Jak chronić dziecko przed meningokokami?

W kontekście danych dotyczących zachorowalności na inwazyjną chorobę meningokokową oraz wielu powikłań, które choroba może powodować, warto rozważyć zaszczepienie dziecka na meningokoki. W Programie Szczepień Ochronnych na rok 2014 rok szczepionka przeciw meningokokom jest w grupie szczepień zalecanych, co oznacza, że rodzice muszą samodzielnie ponosić koszty szczepienia. Wśród dostępnych na polskim rynku szczepień przeciwko meningokokom zaleca się szczepienie dzieci powyżej 12. lub 24. m.ż. przeciw czterem grupom meningokoków: A, C, W-135 oraz Y6. Aby maluch uzyskał odporność przeciwko tym groźnym bakteriom wystarczy jedna dawka szczepienia.

Z kolei dzieci młodsze, już od 2 m.ż. można zaszczepić szczepionką przeciwko meningokokom typu C. Schemat szczepienia w tym przypadku to 2 lub 3 dawki, w zależności od momentu rozpoczęcia szczepienia. Wszystkie szczepienia podawane są w formie zastrzyków.