Messier 17 to obszar gwiazdotwórczy, który na zdjęciu przypomina kwiat róży. Jego czerwone i różowe barwy są oznakami świecenia gazu wodorowego. Niedawno powstałe w tej mgławicy gwiazdy promieniują intensywnie w zakresie ultrafioletowym, rozgrzewając otaczający je gaz, który następnie sam zaczyna jasno świecić. Biały kolor w centrum mgławicy także jest rzeczywisty, stanowi efekt pomieszania światła od najgorętszego gazu ze światłem gwiazd odbitym od pyłu.

Masa gazu w mgławicy jest szacowana przez astronomów na co najmniej 30 tysięcy mas Słońca. Obszar ten obejmuje także gromadą otwartą gwiazd złożoną z 35 obiektów i znaną pod nazwą NGC 6618. Całkowita liczba gwiazd w mgławicy jest jednak dużo wyższa: w centrum jest ich co najmniej 800, a na obrzeżach jeszcze więcej. 

Zdjęcie wykonano przy użyciu 2,2-metrowego teleskopu MPG/ESO w Obserwatorium La Silla w Chile. To jedno z najostrzejszych zdjęć mgławicy Messier 17 wykonanych do tej pory. Zdjęcie obejmuje całą mgławicę i jest bardzo szczegółowe.

Wykonano je w ramach projektu ESO Cosmic Gems, który skupia się na uzyskiwaniu dużymi teleskopami pięknych zdjęć obiektów astronomicznych – z różnych naukowych względów ciekawych lub atrakcyjnych wizualnie.

Pozyskane zdjęcia mogą być potem wykorzystywane dla celów edukacyjnych i popularyzacji nauki. W ten sposób wykorzystywany jest czas na teleskopach, który w danej chwili nie może być używany do celów naukowych, na przykład z powodu niewystarczająco dobrych warunków atmosferycznych dla uzyskania odpowiedniej jakości danych naukowych.