Miliony oszczędności dzięki energooszczędnym budynkom

Polska zdecydowała się podnieść standard energetyczny dla nowych budynków użyteczności publicznej – informuje organizacja WWF Polska

Dzięki temu roczne koszty utrzymania 900 obiektów finansowanych z budżetu państwa spadną o prawie 23 miliony złotych. Jak podkreślają eksperci Instytutu Techniki Budowlanej, którzy przygotowali analizę prezentującą skutki wejścia w życie regulacji,  zwrot takiej inwestycji nastąpi już po 8 latach.

Zmiany w przepisach powstały w wyniku uzgodnień pomiędzy Ministerstwami Gospodarki, Finansów oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Analitycy Instytutu oceniają, że w Polsce rocznie wydaje się około 900 decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów użyteczności publicznej. Doprowadzenie ich do wyższego standardu energetycznego będzie wiązało się z dodatkowym wydatkiem rzędu 100 zł za metr kwadratowy, co oznacza, że w 2014 roku nakłady na ten cel wyniosą prawie 171 mln zł. Jak podkreślają eksperci koszty te ze względu na rozwój technologii pozwalających na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii będą jednak systematycznie spadać, by w 2018 roku osiągnąć pułap 139 mln zł.

Jak wynika z analizy Instytutu Techniki Budowlanej nowe uregulowania doprowadzą do obniżenia rachunków związanych z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków. Wyższy standard energetyczny zapewni energooszczędnym obiektom zmniejszone zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Będzie się to wiązało z rocznymi oszczędnościami na poziomie 9,8 mln zł. Z kolei niższe koszty oświetlenia budynków pozwolą na redukcję wydatków sięgającą 13 mln zł. Oznacza to, że w połączeniu ze spadkiem zapotrzebowania na energię do ich chłodzenia kwota rocznych oszczędności wyniesie blisko 23 mln zł. Dzięki temu energooszczędne obiekty skonstruowane w myśl nowych przepisów zwrócą się po około 8 latach eksploatacji.

– Należy podkreślić, że budynki odpowiadają za 40 procent łącznego zużycia energii w Unii Europejskie  – mówi Monika Marks z WWF Polska. – W związku z tym, cieszy nas fakt, że przedstawiciele administracji centralnej zaczynają dostrzegać potencjał w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w obiektach użyteczności publicznej.

Wypracowane porozumienie pozwoli nie tylko zmniejszyć straty energii w budynkach, ale również przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2 do atmosfery. Co więcej przyniesie znaczne ograniczenie wydatków związanych z ich użytkowaniem. Sektor publiczny odgrywa ważną wzorcową rolę i powinien jako pierwszy podjąć działania, wykazując tym samym, że efektywność energetyczna się po prostu opłaca.