Młode kruki inteligentne jak małpy człowiekowate. “Mogą nawet popaść w paranoję”

Jakby nie brakowało dowodów na ich kognitywne bogactwo, naukowcy z Niemiec pokazali jak 4-miesięczne osobniki kruka zwyczajnego zostawiają w tyle małpy człowiekowate.
Młode kruki inteligentne jak małpy człowiekowate. “Mogą nawet popaść w paranoję”

Bonobo, goryle, szympansy i orangutany wielokrotnie w badaniach udowadniały swoje umysłowe zdolności. Okazuje się, że nasi dalecy kuzyni mieliby problem wygrać z krukami, i to nawet bardzo młodymi.

O tym, że Corvus corax jest myślącym ptakiem wiemy nie od dziś. Potrafi tworzyć narzędzia i planować zupełnie jak my. Od niedawna wiemy, że jest zdolny do świadomego myślenia (tzw. Teoria Umysłu). Więcej, jego inteligencja jest tak duża, że może popaść w paranoję – czytamy w Nature.

Jakby nie brakowało dowodów na ich kognitywne bogactwo, naukowcy z Niemiec pokazali jak 4-miesięczne osobniki kruka zwyczajnego zostawiają w tyle małpy człowiekowate. Badacze instytutów Ornitologii i Antropologii Ewolucyjnej w ośrodku Maxa Plancka w czasopiśmie ”Nature” opisali swoje eksperymenty z 8 ptakami tego gatunku.

Zgodnie z założeniem, że będą śledzić rozwój umysłowy ptaków, naukowcy co miesiąc od wyklucia poddawali kruki testowi służącemu określaniu inteligencji małp (ang. Primate Cognition Test Battery, PCTB) w wersji zmodyfikowanej dla możliwości ptaków. PCTB pozwala ocenić umiejętności społeczne, komunikacyjne i pokazuje sposób działania umysłu zwierzęcia.

Już od 4. miesiąca młode Corvus corax miały opanowane umiejętności społeczne i kognitywne typowe dla dorosłego osobnika. Gdy dane pozyskiwane od małp (orangutanów i szympansów) zestawiono z wynikami kruków, wyniki były bardzo podobne.

– Skoro życie kruków zwyczajnych, czy innych krukowatych bardzo mocno polega na współzawodnictwie, wszystkie posiadane przez nich umiejętności kognitywne zostały najpewniej wytworzone właśnie w celu pokonania konkurentów – sugerują autorzy analizy w ”Nature”.

Niemieccy badacze stwierdzili, że uzyskane przez nich rezultaty ”wzmacniają dotychczasową wysoką ocenę inteligencji kruków”. Stanowią też dodatkowy dowód na to, że nawet wobec ewolucyjnych braków niektórych elementów tworzących mózg nie został ograniczony rozwój umiejętności umysłowych.

Kruki nie posiadają m.in. kory nowej (neocortex), istniejącej jedynie u ssaków, zaangażowanej w odbieranie i przetwarzanie wrażeń zmysłowych, planowanie i wykonywanie ruchów dowolnych oraz procesy poznawcze – m.in. pamięć, myślenie i funkcje językowe.

– Trudności wynikające z braku testów dających porównywalne wyniki pomiędzy gatunkami powinny pchnąć nas do stworzenia narzędzi skupiających się raczej na umiejętnościach kognitywnych szczególnych dla określonego gatunku, a nie tych współdzielonych z ludźmi – twierdzą naukowcy.

Więcej:krukimałpy