Model 3D wykorzystano podczas operacji serca

Model serca pacjenta wykonany z użyciem technologii 3D wykorzystano podczas przygotowań do poniedziałkowej operacji naprawy zastawki serca w Centrum Badawczo-Rozwojowym American Heart of Poland w Bielsku-Białej.

Trójwymiarowy, rzeczywisty model organu znacznie ułatwia przygotowanie do operacji wad strukturalnych serca. Wady zastawkowe mogą prowadzić do istotnych zmian w jego anatomii.

Aby dobrze przygotować się do zabiegów, zarówno chirurgicznych jak i przezskórnych, lekarze muszą dokładnie zapoznać się ze zmienionym chorobowo sercem. Uwidocznienie wzajemnych relacji przestrzennych zmienionych struktur jest istotne dla zespołu lekarzy, aby zapewnić precyzję ruchów i maksymalnie zwiększyć szanse na powodzenie zabiegu.

„Techniki obrazowe w kardiologii funkcjonują już od jakiegoś czasu. Ale mimo ich rozwoju nadal są one niedoskonałe, bo przy ich pomocy do tej pory można uzyskać obrazy będące jedynie rekonstrukcjami wirtualnymi. W przypadku drukowanie trójwymiarowego est inaczej. Technologia druku 3D umożliwia stworzenie rzeczywistych, fizycznych modeli organów, znoszących niedoskonałości technik obrazowania” – powiedział kardiolog, prof. Paweł Buszman, pod kierunkiem którego przeprowadzony został zabieg w Bielsku-Białej.

„To tak, jakbyśmy mogli przed zabiegiem danego pacjenta nie tylko dokładnie obejrzeć jego serce, wraz z wszystkimi wadami dosłownie ze wszystkich stron, ale również je dotknąć. Dla mnie jako lekarza komfort przygotowania się do zabiegu przy użyciu druku trójwymiarowego, zwłaszcza w przypadku tak ciężkich wad jak niedomykalność zastawki, jest ogromny” – dodał.

Do stworzenia indywidualnego trójwymiarowego modelu serca pacjenta wykorzystano obrazy organu uzyskane przy użyciu tomografii komputerowej, która odbyła się ok. tydzień przed zabiegiem. Na podstawie analizy objętości krwi stworzono wirtualny, trójwymiarowy model wewnętrznej powierzchni lewej komory, lewego przedsionka oraz początkowego odcinka aorty. Dodatkowo zmodyfikowano pliki tak, aby dodać odpowiednią grubość ścianki. Wszystkie te dane przetworzone i przygotowane przy pomocy specjalnego oprogramowania zostały wysłane do Belgii, gdzie zostały wydrukowane w technologii 3D i w ciągu dwóch dni do ośrodka w Bielsku-Białej trafił trójwymiarowy model serca.

Serce odwzorowane w trójwymiarze zostało wykorzystane w trakcie przygotowań do innowacyjnego zabiegu przezskórnej annuloplastyki mitralnej. Polega on na wprowadzeniu przez tętnicę udową cewnika, który umożliwia zainstalowanie specjalnych poliestrowych implantów, które działają jak zszywki. Następnie są one zaciskane, co powoduje zmniejszenie obwodu pierścienia mitralnego w sercu, czyli niedomykalności zastawki. Każdy etap zabiegu był dodatkowo kontrolowany dzięki trójwymiarowej echokardiografii.

Zabieg w Centrum Badawczo-Rozwojowym AHP w Bielsku-Białej przeprowadzono w ramach badań klinicznych. Zdaniem lekarzy, indywidualny model serca pacjenta stworzony przy użyciu technik druku trójwymiarowego jest niezwykle pomocnym narzędziem, wykorzystywanym na etapie przygotowania do zabiegów przezskórnych w kardiologii.


Czytaj więcej: