Morświn zginął w wodach Bałtyku

Błękitny Patrol WWF przyjął zgłoszenie o martwym morświnie w Unieściu. Ten „kuzyn” delfina jest jedynym gatunkiem walenia występującym w Bałtyku. Niestety w naszym morzu jest krytycznie zagrożony wyginięciem.

O morświnie Błękitny Patrol WWF dowiedział się od rybaków z przystani w Unieściu. Zgłoszenie przyjęli wolontariusze odpowiedzialni za monitoring tego odcinka wybrzeża – Sebastian Barszczewski, Dariusz Kruk, Katarzyna Jęczkowska i Sławomir Zarzycki. Zgodnie z zaleceniami Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, członkowie Patrolu udali się do Unieścia.

Morświn pochodził z przyłowu, czyli przypadkowego zaplątania się w sieci rybackie. Ssaki te „widzą” przeszkody dzięki odbijanym od nich dźwiękom i nie są w stanie wykryć cienkiej nylonowej przędzy, z której zbudowane są niektóre sieci rybackie. Zaplątane, nie mogą się z nich wydostać i giną z braku powietrza.

Na miejscu okazało się, że był to najprawdopodbniej samiec, bez zewnętrznych oznak choroby, o wadze ponad 37 kilogramów i długości około 1,2 metra. Wokół pyska były widoczne odkształcenia powstałe w wyniku kontaktu z siecią. Z informacji uzyskanych od rybaków wynika, że do przyłowu doszło na głębokości 16 metrów. Po wstępnych oględzinach morświn został przewieziony do Stacji Morskiej w Helu.

– Reakcja rybaków była jak najbardziej właściwa – tłumaczy Katarzyna Pietrasik z WWF Polska. – Bardzo im za to dziękujemy. To niezwykle ważne, aby zgłaszali każdy taki przypadek. W ten sposób pomagają naukowcom zdobywać niezbędne dane na temat morświnów występujących w Bałtyku i zmniejszać prawdopodobieństwo przypadkowych połowów. Bez współpracy z rybakami nie uda nam się ocalić tych ssaków. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) uznała bałtycką populację morświna za krytycznie zagrożoną wyginięciem.

Obecnie trwa międzynarodowy projekt SAMBAH mający na celu uzupełnienie naszej wiedzy o morświnach żyjących w Bałtyku. Ich liczebność jest szacowana na zaledwie 100 osobników. Badania, których wyniki poznamy pod koniec tego roku, pozwolą ustalić rozmieszczenie i zagęszczenie morświnów w Bałtyku.

WWF Polska przypomina, że każda obserwacja ssaków morskich, żywych lub martwych, powinna zostać zgłoszona do Błękitnego Patrolu WWF, telefon 795 536 009 lub do Stacji Morskiej, telefon 601 88 99 40.

I Ty możesz pomóc chronić zagrożone gatunki zwierząt! Przekaż 1% podatku na WWF Polska i chroń z nami polską przyrodę!

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.