Zrobił się uparty, porywczy i wulgarny; przyjaciele zaczęli mówić, że go nie poznają. – Z tego wyciągnięto wniosek, że w mózgu są regiony, które – jeśli zostaną uszkodzone w wyniku urazu, operacji lub rozwoju nowotworu – mogą doprowadzić do przekształcenia czyjejś osobowości – dodaje dr Craig. Od tej pory naukowcy dowiedzieli się sporo o tym, jak działa mózg i za co odpowiadają jego poszczególne części. Np. płaty czołowe – w których znajduje się kora oczodołowo-czołowa zaatakowana przez nowotwór u nauczyciela – uważa się za region, który odpowiada za wyższe zdolności poznawcze, takie jak planowanie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Płaty czołowe regulują również zachowania społeczne i kontrolowanie impulsów.

Dr Craig wraz ze swym zespołem badał mózgi ludzi o osobowości antyspołecznej, czyli psychopatów, i odkrył, że różnią się one anatomicznie od mózgów ludzi normalnych. Anomalie dotyczyły budowy pęczka haczykowatego – struktury, która łączy płaty czołowe z kontrolującym emocje ciałem migdałowatym. U psychopatów skazanych za najpoważniejsze przestępstwa, takie jak gwałt czy morderstwo, ta część mózgu była bardziej nieregularna i słabiej wykształcona niż u ludzi, którzy nie są psychopatami. Jak
się okazało, im poważniejsze były zachowania antyspołeczne, tym większe anomalie anatomiczne odkryli naukowcy.

Inni badacze zrekonstruowali obrażenia, jakich doznał Phineas Gage, używając nowoczesnych metod obrazowania i modelowania cyfrowego. Odkryli, że on również musiał mieć uszkodzony pęczek haczykowaty. Ta struktura składa się z istoty białej, która odpowiada za przepływ informacji między różnymi częściami mózgu. Z kolei u psychopatów wykryto anomalie w istocie szarej zajmującej się przetwarzaniem informacji. – Prowadzi to do nowej hipotezy, że za zachowania antyspołeczne odpowiada nie jakaś konkretna część mózgu, ale cały ich system – wyjaśnia Craig. Pęczek haczykowaty to część układu limbicznego – powiązanych ze sobą regionów mózgu regulujących stany emocjonalne i reakcje człowieka. Jeśli okazałoby się, że kluczowe jest uszkodzenie całych sieci neuronów, a nie konkretnych fragmentów mózgu, pomogło by to wyjaśnić jedną z frapujących tajemnic naukowych. – Neurolodzy rzadko mówią o pewnym wstydliwym sekrecie: otóż zdarza się, że uszkodzona część mózgu nie ma żadnego związku z miejscem, które zwykle wiążemy z symptomami danej choroby – przyznaje prof. Michael Fox, neurolog z Harvard Medical School w Bostonie.

Przykładem jest afazja Broki, czyli kłopoty z mówieniem pojawiające się często na skutek udaru. Zakłada się, że wynikają z uszkodzenia tzw. ośrodka Broki – obszaru w lewym przednim płacie czołowym zaangażowanego w przetwarzanie

TECHNOLOGIE RESOCJALIZACJA PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH - WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ POMAGA POZBYĆ SIĘ ZŁYCH SKŁONNOŚCI

Okulary i oprogramowanie do VR pozwala wyświetlić badanemu dowolny obraz. Naukowcy mogą w ten sposób obiektywnie badać preferencje seksualne osadzonych

W małym pokoju strzeżonego więziennego szpitala w Montrealu na ekranie projektora wyświetlane są animacje nagich dzieci i dorosłych. Mężczyźni, którzy je oglądają, podłączeni są do urządzeń monitorujących ruch ich gałek ocznych, aktywność elektryczną mózgu i pobudzenie seksualne. Celem jest obiektywne zbadanie ich preferencji seksualnych.