Muzeum Historii Polski w Google Open Gallery

Aż trzy wystawy Muzeum Historii Polski można oglądać od 30 czerwca 2015 r. na bezpłatnej aplikacji Google Open Gallery. Muzeum Historii Polski jest pierwszą polską instytucją, która tworzy swoje kolekcje na mobilnej platformie Google.

Prezentowane w ramach aplikacji wystawy powstały w oparciu o już istniejące wystawy wirtualne Muzeum na Google Cultural Institute:

  • Codzienność w przesuniętej Polsce” pokazuje życie milionów polskich migrantów, którzy po II wojnie światowej musieli znaleźć sobie miejsce w nowej rzeczywistości, zmienionych granicach Polski.
  • Polska droga do wolności” to obraz ostatniej dekady przejścia od państwa komunistycznego do niepodległej, demokratycznej III RP, ujęty przede wszystkim w obiektywie wybitnego fotografika Erazma Ciołka.
  • Solidarność i upadek żelaznej kurtyny” jest opowieścią o polskiej politycznej i społecznej karuzeli, jak określił to Norman Davies, która doprowadziła do zakończenia komunizmu w Środkowo-Wschodniej Europie.

Google Open Gallery jest częścią platformy Google Cultural Institute i pozwala na przygotowanie wirtualnych wystaw dostępnych na urządzeniach mobilnych.

Muzeum Historii Polski, jako jedna z 7 instytucji w Polsce, spośród 500 instytucji kultury z ponad 60 krajów na świecie, prezentuje swoją działalność w ramach międzynarodowego projektu Google Cultural Institute. Od 2012 roku Muzeum przygotowało 9 wirtualnych wystaw, które obejrzało już ponad 1 mln użytkowników.

Dlaczego warto przenosić zasoby kultury do internetu? Polecamy audycję: