Prezentowane w ramach aplikacji wystawy powstały w oparciu o już istniejące wystawy wirtualne Muzeum na Google Cultural Institute:

  • Codzienność w przesuniętej Polsce” pokazuje życie milionów polskich migrantów, którzy po II wojnie światowej musieli znaleźć sobie miejsce w nowej rzeczywistości, zmienionych granicach Polski.
  • Polska droga do wolności” to obraz ostatniej dekady przejścia od państwa komunistycznego do niepodległej, demokratycznej III RP, ujęty przede wszystkim w obiektywie wybitnego fotografika Erazma Ciołka.
  • Solidarność i upadek żelaznej kurtyny” jest opowieścią o polskiej politycznej i społecznej karuzeli, jak określił to Norman Davies, która doprowadziła do zakończenia komunizmu w Środkowo-Wschodniej Europie.

Google Open Gallery jest częścią platformy Google Cultural Institute i pozwala na przygotowanie wirtualnych wystaw dostępnych na urządzeniach mobilnych.

Muzeum Historii Polski, jako jedna z 7 instytucji w Polsce, spośród 500 instytucji kultury z ponad 60 krajów na świecie, prezentuje swoją działalność w ramach międzynarodowego projektu Google Cultural Institute. Od 2012 roku Muzeum przygotowało 9 wirtualnych wystaw, które obejrzało już ponad 1 mln użytkowników.

Dlaczego warto przenosić zasoby kultury do internetu? Polecamy audycję: