Sałata wkracza na mityczną scenę już w Egipcie. Co więcej, pojawia się nie w byle jakiej opowieści, ale w historii opisującej walkę bogów o władzę nad światem. „Sałacianą” wersję tego mitu znamy z papirusu datowanego na czasy Ramzesa V, czyli połowę XII w. p.n.e. Oto Set, po zabicu swego brata Ozyrysa, zapragnął rządzić ludźmi i bogami. Jednak Horus, syn Ozyrysa i jego siostry oraz żony w jednej osobie – Izydy, postanowił przeciwstawić się stryjowi. Po długich i nierozstrzygniętych walkach kwestię panowania miała rozsądzić rada bóstw. Rzekomo pogodzony z tym Set udał się na nocny spoczynek razem ze swoim bratankiem.

Brzemienne warzywo

Dalej opowieść brzmi następująco (przekł. J. Lipińska): „W nocy Set sprawił, że członek jego stał się twardy. Wprowadził swój członek pomiędzy pośladki Horusa. Horus włożył rękę pomiędzy swe pośladki i zebrał nasienie Seta. Po tym poszedł użalić się matce swej Izydzie: »Pomóż mi Izydo, matko moja. Przyjdź i zobacz, co zrobił mi Set«”. Bogini krzyknęła ze zgrozy, miedzianym nożem obcięła synowi rękę i razem z nasieniem wroga rzuciła ją do rzeki. Następnie wykonała sztuczną rękę i w magiczny sposób przyprawiła ją Horusowi, „po czym przyniosła maść, posmarowała członek Horusa, sprawiła, że stał się twardy, włożyła go do naczynia. Dokonała, że nasienie jego wpłynęło weń”. Rano poszła do ogrodu Seta i zapytała ogrodnika: „»Jaka jest jarzyna, którą Set je tutaj razem z tobą?«. Ogrodnik odpowiedział jej: »On nie je tutaj za mną innej jarzyny, prócz sałaty«. Izyda dodała do niej nasienie Horusa. Set przybył zgodnie ze swym codziennym zwyczajem, zjadł sałatę, którą jadał zwykle. Stał się ciężarny nasieniem Horusa”.

Potem obaj antagoniści udali się przed trybunał bogów. Pierwszy zabrał głos Set, który powiedział, że zhańbiony Horus nie może rządzić, ponieważ – jak ujął to jego stryj – „zrobiłem jemu męską czynność”. Wtedy bogowie opluwali i poniżali Horusa. Ten jednak zapewniał, że nie został zbrukany. Na dowód wywołał nasienie Seta, aby się ukazało, wychodząc z wody. Teraz bratanek zapewnił, że to on posiadł stryja i na dowód tego zawezwał swoje nasienie, aby ukazało się światu. Ku zgrozie wszystkich wyszło z Seta przez jego ucho i rozświetliło salę jako złoty dysk. Ponieważ okazało się, że to Horus poniżył w ten sposób Seta, otrzymał władzę, stryj zaś został wyszydzony przez innych bogów.

Kluczowa w tej opowieści sałata stała się odtąd – na początek w Egipcie – symbolem płodności. Spożywali ją mężczyźni, aby wzmocnić swą potencję. Aplikowali ją też lekarze jako medykament zwalczający impotencję. Istniała również inna mityczna opowieść, zgodnie z którą prastary egipski bóg płodności Min nie jadał niczego innego oprócz sałaty. Dzięki temu miał permanentną erekcję. Ukazywano go jako mężczyznę z potężnym penisem w wzwodzie, uprawiającego masturbację. Ot, do czego prowadzi jadanie sałaty.