Zarabianie pieniędzy i zaspokajanie potrzeb klientów – to przez stulecia było wyłącznym zadaniem każdej firmy. Dziś to się zmienia. Oprócz wypracowywania zysków każde przedsiębiorstwo musi wkalkulować w swoją działalność trzy czynniki: świadomość i aktywność proekologiczną oraz samoograniczenie. A my, konsumenci, powinniśmy się przyglądać i oceniać, jak firmy się z tego wywiązują. Jako pierwsza cierpliwość straciła młodzież. Porwała ją determinacja 16-letniej szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg,
która w sierpniu 2018 roku zamiast iść do szkoły, stanęła przed gmachem parlamentu z transparentem „Skolstrejk för klimatet” (strajk szkolny dla klimatu). W mijającym roku w kilkuset miastach całej Europy, Azji, Nowej Zelandii uczniowie i studenci wyszli na ulice. Także w Polsce. W jednym z postulatów zażądali, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.

Co robią firmy w Polsce by być bardziej eko? Czasem są to jedynie czynności PR-owe poprawiające wizerunek organizacji, ale coraz częściej wprowadzają nowe proekologiczne technologie. Prowadzą również kampanie społeczne pogłębiające świadomość ekologiczną pracowników i współpracowników, organizują konkursy, w których jednym z kryteriów jest działalność sprzyjająca ochronie środowiska. To kilka przykładów z niekończącego się wachlarza dostępnych możliwości.

METODA JAK POWSTAŁ RANKING - CO BADALIŚMY

Na wstępie wytypowano 100 największych firm na polskim rynku. Kryterium doboru był przychód, jaki dana firma osiągnęła w 2017 r. W kolejnym etapie nazwy firm posłużyły jako słowa kluczowe do poszukiwania informacji na ich temat w internecie pod kątem szeroko rozumianej ekologii. Za pomocą narzędzi do monitorowania sieci i mediów społecznościowych (Sotrender, Brand24 i SentiOne) zgromadzono 21 516 publikacji. Na tej podstawie zdefiniowane zostały trzy główne tematy będące przedmiotem analizy. Były to: Segregacja / Produkty / Opakowania / Moda / Żywność Konkursy / Akcje / Edukacja Paliwa / Energetyka / Pojazdy / Smog

CO SPRAWDZALIŚMY

Dokonując analizy komunikowanych działań i ich odbicia w rzeczywistości, szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

Jak informacje na temat działań proekologicznych firm są rozpowszechniane w internecie?
Z jakiego rodzaju tematami firmy te są kojarzone w zgromadzonych wzmiankach?
Jakiego rodzaju proekologiczne działania są przez nie podejmowane?
Czy podejmowane działania są zbieżne z branżą, którą się zajmują?
Czy podejmowane działania faktycznie przekładają się na ochronę środowiska?
W efekcie sporządzona została lista działań proekologicznych podejmowanych przez 100 największych firm pomiędzy 1 maja 2018 roku a 30 kwietnia 2019 roku.
 

ANALIZA DANYCH

Przeanalizowanie proekologicznych działań badanych firm powierzyliśmy siedmiu ekspertom. Byli to przedstawiciele firm, organizacji pozarządowych lub instytucji naukowych, którzy na co dzień zajmują się PR-em lub CSR-em, a jednocześnie specjalizują się w ochronie środowiska. Eksperci ocenili firmy w pięciostopniowej skali. Ocena 1 oznacza, że dana firma oraz prowadzone przez nią akcje proekologiczne nie mają żadnego wpływu na poprawienie warunków środowiskowych lub że działanie biznesowe firmy jest tak szkodliwe dla środowiska, iż żadne prowadzone przez nią akcje nie rekompensują długu ekologicznego. Ocena 5 oznacza, że działania prowadzone przez firmę znacząco wpływają na poprawę środowiska naturalnego oraz redukują wyrządzane mu szkody.

Najczęściej przyznawaną oceną była 2. Zaledwie 17 razy pojawiła się 4, a 5 tylko trzy razy. Średnia wyciągnięta z poszczególnych ocen zadecydowała o kolejności w prezentowanym obok rankingu.

OTO RANKING 25 GLOBALNYCH FIRM UZNANYCH ZA NAJBARDZIEJ EKO W 2019 ROKU