NASA zbada pole magnetyczne Ziemi

Z przylądka Canaveral na Florydzie wystrzelono rakietę z sondami MMS, które zbadają zjawisko rekoneksji magnetycznej. Proces ten jest uważany za katalizator najpotężniejszych eksplozji w naszym Układzie Słonecznym.

Rekoneksja magnetyczna to proces, który zachodzi w pobliżu gwiazd i planet, w tym także naszego Słońca. Zjawisko wpływa na kosmiczną pogodę, która z kolei oddziałuje na pracę satelitów i sieci elektrycznych na naszej planecie.Łączenie się lub rozłączanie pól magnetycznych to proces, który uznaje się za katalizator najpotężniejszych eksplozji w naszym Układzie Słonecznym. Do tej pory możliwości badania tego zjawiska były jednak znikome.

– Teraz, po dziesięciu latach planowania i skomplikowanych wyliczeń jesteśmy wreszcie gotowi do pracy. Jeszcze nigdy dotąd nie mieliśmy możliwości badania tego podstawowego procesu w tak szczegółowy sposób” – powiedział Jim Burch z zespołu naukowego MMS w Southwest Research Institute w San Antonio.

Dzięki misji MMS naukowcy otrzymają pierwsze trójwymiarowe obrazy rekoneksji, jaka zachodzi w magnetosferze naszej planety. Rekoneksja magnetyczna występuje wtedy, gdy dochodzi do szybkiej zmiany układu linii pola magnetycznego w poruszającym się płynie przewodzącym prąd elektryczny. Zjawisko to jest przyczyną wyrzutów koronalnych na Słońcu, rozbłysków słonecznych i powodowanych przez nie burz słonecznych. 

Nowa misja NASA zakłada wykorzystanie sond w kształcie ośmiokątów, które będą prowadziły obserwacje w magnetosferze i krążyły wokół Ziemi. Naukowcy oczekują, że misja MMS pomoże im lepiej zrozumieć proces rekoneksji magnetycznej, ale także dostarczy nowych informacji na temat potężnych wybuchów na Słońcu, które mogą zakłócić działanie nowoczesnych systemów technologicznych, takich jak sieci łączności, nawigacja GPS i sieci energetyczne. [Czytaj więcej: SŁOŃCE NAS WYŁĄCZY? NA CZYM POLEGAJĄ GROŹNE EKSPLOZJE SŁONECZNE]

Więcej informacji o misji MMS jest dostępne na stronie: http://www.nasa.gov/mms