Naukowcy odkryli trzecią płeć wśród… glonów

Japońscy badacze odkryli słodkowodne glony, które określili jako biseksualne. Mają one zarówno męskie, jak i żeńskie komórki płciowe, oraz mogą mieć potomstwo z samcami, samicami i innymi osobnikami biseksualnymi.

Glony to beztkankowe, niezróżnicowane na liście, łodygi i korzenie organizmy eukariotyczne, występujące w środowisku wodnym lub wilgotnym. Jest ich wiele odmian, ale generalnie wszystkie mogą rozmnażać się bezpłciowo lub płciowo za pomocą haploidalnych (z jednym zestawem chromosomów) bądź diploidalnych (z dwoma zestawami chromosomów) komórek rozrodczych.

Można również natknąć się na glony będące hermafrodytami. Nawet wiedząc o tej różnorodności glonów, japońscy naukowcy nie spodziewali się odkrycia, jakiego dokonali. Badając gatunek Pleodorina starrii wykryli bowiem, że istnieje tam podział na trzy płcie.

Jak się rozmnażają biseksualne glony

Jednym z ekspertów zaangażowanych w badania był Hisayoshi Nozaki z Uniwersytetu w Tokio. Przez 30 lat pobierał on próbki glonów z rzeki Sagami, a na przestrzeni kilkunastu lat także z okolicznych jezior. Następnie organizmy te poddano badaniom, podczas których rozdzielono kolonie P. starrii na męskie i żeńskie, po czym obserwowano ich rozmnażanie płciowe.

P. starrii mają zarówno męskie, jak i żeńskie komórki rozrodcze. Męskie – małe i mobilne – wyruszają, by znaleźć żeńskie kolonie i by doszło do zapłodnienia. W trakcie doświadczeń zauważono jednak coś osobliwego. Niektóre glony zaczęły wytwarzać zarówno żeńskie, jak i męskie komórki płciowe. Badacze stwierdzili, że mają one gen „czynnika biseksualnego” – jak to nazwali – który może być przekazywany następnemu pokoleniu.

Trzy fenotypy w jednym gatunku

Naukowcy odkryli w ten sposób trzecią płeć P. starrii. Nazwali ją biseksualną. Glony takie mogą mieć potomstwo z samcami, samicami i innymi osobnikami biseksualnymi.

– Do tej pory nauka nie znała przypadków haploidalnych systemów zapładniania z trzema fenotypami płciowymi w ramach jednego gatunku biologicznego – czytamy w wynikach badań. – Gatunek posiadający trzy płcie wydaje się czymś niezwykłym, jednakże w warunkach naturalnych wcale nie musi być rzadkim zjawiskiem – zaznacza Nozaki, wskazując, że sprawa warta jest dalszych badań.

Istnieje szansa, że kolejne analizy glonów doprowadzą do odkrycia trzech fenotypów płciowych także u innych gatunków. Tym niemniej naukowcy już są podekscytowani dotychczasowymi wynikami, ponieważ pomogą im zrozumieć, w jaki sposób doszło do tych ewolucyjnych zmian płciowych.

Źródło: Evolution.