Nie uwierzysz, jakie bakterie żyją na twoim telefonie

Polscy naukowcy sprawdzili, na kontakt z jakimi drobnoustrojami jesteśmy narażeni w codziennych sytuacjach. Na ekranach telefonów, klamkach i poręczach w tramwaju znalazły się aż trzy lekooporne bakterie. Mogą one zagrażać przede wszystkim osobom starszym, małym dzieciom i osobom o obniżonej odporności.

Naukowcy przebadali przedmioty codziennego użytku, w tym poręcze w autobusach i tramwajach, klawiatury, ekrany smartfonów, toalety na dworcach, w muzeach i domach, monety oraz banknoty. W każdym przypadku znaleźli bakterie, które występują powszechnie i dla zdrowego człowieka nie stanowią zagrożenia, wymagają jednak zachowania odpowiedniej higieny. W gorszej sytuacji są osoby z obniżoną odpornością, które są bardziej podatne na zakażenia.

Gdzie naukowcy znaleźli bakterie, które mogą być rzeczywiście groźne?

• Klamka w biurze, rączka wózka z hipermarketu, uchwyt w tramwaju 
Na tych powierzchniach, poza wieloma powszechnie spotykanymi drobnoustrojami, znaleziono wysoko lekoodporną Staphylococcus epidermidis MRSCN. To bakteria najczęściej izolowana z materiałów szpitalnych, szczególnie z krwi. Powoduje infekcje, szczególnie u osób z obniżoną odpornością, może być jedną w przyczyn groźnego zakażenia krwi.

• Ekran dotykowy telefonu, banknoty, klamka w miejskiej toalecie, klawiatura w biurze
Na tych powierzchniach znaleziono m.in. oporne na metycylinę szczepy gronkowca Staphylococcus aureus MRSA, będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych. Wykształcony przez drobnoustroje typ oporności oznacza brak wrażliwości na wszystkie antybiotyki z grupy beta-laktamów – w tym penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy czy karbapenemy. Ogromną rolę w zapobieganiu transmisji bakterii odgrywa dokładne mycie rąk.

• Klamka w toalecie miejskiej
Tu można spodziewać się licznych drobnoustrojów. Na klamce znaleziono wspomniane wyżej szczepy groźnego gronkowca Staphylococcus aureus MRSA, ale także niebezpieczną E. coli ESBL. To nie jest “zwykła” bakteria. ESBL rozkłada antybiotyki zawierające pierścień ß-laktamowy – wszystkie z wyjątkiem cefamycyn i karbapenemów, tj. penicyliny, cefalosporyny oraz monobaktamy. Często charakteryzuje się  wielo-lekoopornością, co prowadzi do ograniczenia możliwości doboru skutecznej antybiotykoterapii.

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2016 roku metodą stosowaną do badania zanieczyszczeń dużych, płaskich lub wypukłych powierzchni. Próbki zostały pobrane z kilku miejsc badanej powierzchni przy pomocy sterylnych patyczków wymazowych.

Pobrany wymaz został naniesiony na płytki ze stałą pożywką agarową lub selektywną pożywką płynną. Namnożone bakterie zostały zidentyfikowane przy użyciu innowacyjnego urządzenia Bioavlee, które łączy tradycyjną hodowlę bakterii z prędkością dyfrakcji laserowej i sztucznej inteligencji. Jest to w pełni zautomatyzowane urządzeniem diagnostycznym do identyfikacji bakterii.

Więcej na bioavlee.com