Niedźwiedzie pod specjalnym nadzorem

Są już pierwsze wpisy w bazie obserwacji niedźwiedzi przygotowanej przez WWF Polska.

Obserwacje są prowadzone przez grupę 30 współpracowników terenowych, którzy  odnotowują zwierzęta i pozostawione przez nie ślady na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Sądeckiego i Żywieckiego. WWF Polska prowadzi jednocześnie monitoring niedźwiedzi za pomocą ukrytych kamer i obroży z nadajnikami telemetrycznymi.

Wędrując górskim szlakiem, często zapominamy, że znajdujemy się w domu największego polskiego drapieżnika – niedźwiedzia. Od tego, jak się zachowamy na szlaku, zależy los tych wspaniałych zwierząt. Fundacja WWF Polska przygotowała specjalny pocztówkowy poradnik „Oto niedźwiedź”. Pobierz przewodnik (*pdf)
 

– Baza obserwacji niedźwiedzi powstała, by zebrać więcej informacji o miejscach, które wybierają niedźwiedzie – mówi Natalia Kryt  z WWF Polska. – Współpracownicy terenowi odnotowują w niej zarówno obserwacje z bezpośrednich spotkań z niedźwiedziem, jak i o wypatrzonych niedźwiedzich tropach, barłogach, gawrach, znakowanych przez niedźwiedzie drzewach, śladach żerowania, odchodach lub wyrządzonych przez niedźwiedzie szkodach. Większość wpisów dotyczy obserwacji tropów, odchodów i śladów żerowania. Jednak na 100 wpisów aż 12 dotyczy bezpośrednich obserwacji niedźwiedzia. Zebrane w ten sposób dane będą pomocne w planowaniu działań na rzecz ochrony tego największego drapieżnika i jego siedlisk.

Dzięki badaniom genetycznym przeprowadzonym na zlecenie WWF Polska, wiemy, że na terenie naszego kraju żyje około 100 niedźwiedzi. Spotkać je można jedynie w górach. Współpracownicy terenowi prowadzą obserwacje niedźwiedzi w głównym miejscu ich występowania, czyli w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Sądeckim i Żywieckim. Szacuje się, że w samych Bieszczadach żyje aż 80 tych dużych drapieżników. Czytaj także: NIEDŹWIEDZIE BIORĄ BIESZCZADY.

WWF Polska prowadzi monitoring niedźwiedzi również za pomocą ukrytych kamer oraz obroży telemetrycznych – dodaje Natalia Kryt.–  W ciągu ostatnich 12 miesięcy wyposażyliśmy w obroże telemetryczne pięć niedźwiedzi i planujemy monitorować w ten sposób kolejne zwierzęta. Na terenie Bieszczadów rozstawiliśmy także 12 ukrytych kamer, dzięki którym poznajemy ulubione siedliska tych dużych drapieżników.

Baza obserwacji niedźwiedzi ma ułatwić szybki dostęp do informacji osobom zajmującym się ochroną krajowej przyrody. Będą z niej korzystać pracownicy Lasów Państwowych, parków narodowych, organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej odpowiedzialne za ochronę niedźwiedzia w Polsce (GDOŚ i RDOŚ w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie).

Sprawdź, jak możesz pomóc niedźwiedziom w polskiej części Karpat!