Związki budujące kwasy RNA znalezione w centrum naszej galaktyki. To stąd wzięło się życie?

Nitryle są organicznymi związkami chemicznymi będącymi pochodnymi cyjanowodoru. Wiele z tych związków są trujące dla człowieka, ale również wiele stanowi istotny element w powstaniu kwasów rybonukleinowych (RNA). Naukowcy odkryli, że w ośrodku międzygwiazdowym blisko centrum Drogi Mlecznej znajduje się prawdziwe bogactwo nitryli, które mogły dać zaczątek życia na bazie kwasów RNA.
Związki budujące kwasy RNA znalezione w centrum naszej galaktyki. To stąd wzięło się życie?

Badacze z Hiszpanii pod przewodnictwem dr Victora M. Rivilla opublikowali na łamach Frontiers in Astronomy and Space Sciences wyniki badań obłoku molekularnego G+0,693-0,027. Jak mówi sam autor:

Pokazujemy, że chemia, jaka zachodzi w ośrodku międzygwiazdowym, jest w stanie utworzyć wiele nitryli, które są kluczowymi molekularnymi prekursorami dla „świata RNA”.

Wierząc temu scenariuszowi, wówczas życie na Ziemi pierwotnie opierałoby się wyłącznie na kwasach rybonukleinowych, a DNA ewoluowałyby dopiero później. Jak sugerują naukowcy, życie niekoniecznie powstało na naszej planecie, a zostało „zawleczone” z kosmosu na meteorytach podczas wielkiego bombardowania na przełomie hadeiku i eoarchaiku (4,1-3,8 mld lat temu). Tę teorię popierają dotychczasowe badania udowadniające obecność nitryli we współczesnych meteorytach i kometach. Skąd dokładnie mogłoby pochodzić te związki organiczne?

Nitryle w kosmosie. To z nich powstały kwasy RNA?

Za pomocą dwóch teleskopów zostały zbadane widma elektromagnetyczne emitowane przez obłok molekularny G+0,693-0,027, który znajduje się w pobliże samego centrum Drogi Mlecznej. Podczas obserwacji wykryto takie nitryle jak m.in. cyjanoallen (CH2CCHCN), cyjanek propargilowy (HCCCCH2CN), cyjanopropyn czy cyjanoformaldehyd (HCOCN). Ten ostatni wykryto już podczas wcześniejszych badań w gwiazdobiorze Strzelca w obłokach TMC-1 i Sgr B2.

Na podstawie danych naukowcy stwierdzają wprost, że nitryle należą do jednej z najbardziej rozpowszechnionej grupy związków we Wszechświecie. Jak mówi dr Miguel A Requena-Torres, wykładowca na Towson University w Maryland, w USA i jeden ze współautorów:

Dzięki naszym obserwacjom wiemy teraz, że nitryle należą do najliczniejszej grupy związków chemicznych we Wszechświecie. Znaleźliśmy je w obłokach molekularnych w centrum naszej galaktyki, protogwiazdach o różnych masach, meteorytach i kometach, a nawet w atmosferze Tytana, największego księżyca Saturna.

Nitryle to jednak nie wszystko. Naukowcy podkreślają, że nadal nie wykryto w kosmosie innych kluczowych związków, które przyczyniłyby się do rozwoju życia na Ziemi. Mowa chociażby o lipidach. Dlatego badacze zwracają uwagę na potrzebę dalszych badań w tym kierunku. Dopiero wówczas będziemy o wiele bliżej potwierdzenia hipotezy, że życie przybyło na naszą planetę z kosmosu.

Więcej:kosmosRNA