Noc długich noży – co oznacza?

Noc długich noży to wydarzenie, które okazało się dla Hitlera przełomem. Utorowało mu ono drogę do władzy, umożliwiło pozbycie się przeciwników oraz zaskarbiło wdzięczność i oddanie niemieckiej armii. Noc długich noży znana jest historykom również jako operacja Koliber, krwawa czystka lub pucz Röhma. Co oznacza noc długich noży? Jaką rolę odegrała w kontekście późniejszych wydarzeń?

W nocy z 29 na 30 czerwca 1934 roku Hitler aresztował wielu członków organizacji SA, czyli bojówki chroniącej zgromadzenia partyjne. O ile wcześniej Führer chętnie korzystał z ich wsparcia, tak po dojściu do władzy jego poglądy polityczne uległy zmianie. To z kolei nie podobało się członkom SA, a zwłaszcza przywódcy organizacji, działaczowi Ernstowi Röhmowi.

Hitler, który stał się kanclerzem III Rzeszy w 1933 roku nie chciał być kojarzony z brutalnością i przemocą fizyczną. Mimo iż cenił Röhma jako człowieka, obrał inny kurs niż nastawiona na socjalizm i poświęcenie jednostki SA. Z tego powodu wewnątrz organizacji zaczęły narastać głosy niezadowolenia, którym przodował sam przywódca, czyli Ernst Röhm. Otwarcie krytykował on Hitlera, nazywając go śmiesznym kapralem oraz zdrajcą. Führer dowiedział się o tym i postanowił działać, obawiając się zamachu stanu i podburzenia ludności przeciwko niemu.

Noc długich noży miała ogromne znaczenie w kontekście dojścia Hitlera do władzy. Nie tylko ugruntowała ona jego pozycję jako silnego przywódcy, ale ukazała go również jako krwawego sędziego, który nie cofnie się przed niczym w obronie sprawiedliwości. On sam, w trakcie przemówienia z 13 lipca 1934 roku określił się mianem "odpowiedzialnego za los narodu niemieckiego" oraz "sędziego najwyższego tego ludu".

 

Noc długich noży – historia

Noc długich noży zapisała się na kartach historii jako krwawa czystka, której głównym celem było pozbycie się politycznych przeciwników Hitlera. Akcja skierowana była przeciwko członkom NSDAP, choć w głównej mierze chodziło o zlikwidowanie paramilitarnej bojówki SA. Na czym polegała noc długich noży?

Do aresztowania Ernsta Röhma oraz jego najbliższych współpracowników doszło w nocy z 29 na 30 czerwca, w miejscowości Bad Wiessee koło Monachium. W tej miejscowości wypoczynkowej w jednym hotelu przebywało na rozkaz Hitlera całe dowództwo organizacji SA.

Führer prowadził i nadzorował akcję aresztowania Röhma, a także osobiście pozbawił go jego insygniów. Obława miała miejsce około godziny 4 nad ranem. Zakończyła się ona wywiezieniem więźniów, a następnie ich rozstrzelaniem. W trakcie akcji oddziały SS zajęły również główną siedzibę SA.

Jednak zamordowanie dowództwa organizacji SA nie wystarczyło Hitlerowi. Polecił on swoim współpracownikom sporządzenie tzw. "list śmierci", na których miano umieścić wszystkich przeciwników, otwarcie krytykujących rządy Führera. Na terenie całych Niemiec doszło do wielu brutalnych morderstw ludzi, znajdujących się na tych listach. Niektórzy twierdzą, że wiele z osób zabitych w trakcie krwawej czystki ucierpiało wskutek osobistych porachunków pobratymców Hitlera, nie zaś dlatego, że się mu sprzeciwiali.

Adolf Hitler przyznał się do popełnienia w trakcie krwawej czystki 77 morderstw na tle politycznym. Szacuje się jednak, że liczba osób, które straciły w tym czasie życie jest o wiele większa. Obecnie badacze skłaniają się ku wartości 90 osób, choć szacuje się, że mogło to być nawet 400 osób.