Nowoczesna implantologia: jak rozwój technologii wpływa na stomatologię

Rozwój cyfryzacji wpływa na rewolucję technologiczną w implantologii. „Ze względu na ewolucję nowych urządzeń i technik diagnostyka oraz leczenie przypadków stają się prostsze, a także bardziej precyzyjne”, mówi doktor Bartosz Leończak z Warsaw Dental Center. Rozwój technologii, pojawianie się na rynku nowoczesnego sprzętu czy oprogramowania, widoczny jest także w klinicznej stomatologii implantologicznej.
Nowoczesna implantologia: jak rozwój technologii wpływa na stomatologię

Jej zastosowanie rozpoczyna się na ogół od etapu przedoperacyjnego do skanowania diagnostycznego za pomocą skanera wewnątrzustnego i tomografii komputerowej z wiązką stożkową. Te metody, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, umożliwiają planowanie, a także sterowane chirurgiczne umieszczanie implantów dentystycznych.
 
Technologia może być dalej wykorzystywana w fazie protetycznej implantu poprzez wykonanie tymczasowych i ostatecznych uzupełnień na implantach, determinując jej zastosowanie na każdym etapie implantologii. Pomaga również stomatologowi omówić i przedstawić z pacjentem ostateczny wynik leczenia za pomocą uzyskanych danych cyfrowych, a tym samym pozytywnie wpłynąć na akceptację finalnego efektu.
 
Implantologia stomatologiczna to jeden z obszarów klinicznych, w którym można w pełni wykorzystać technologię cyfrową. Nawigacja w zabiegach implantologicznych zapewniła ulepszony przepływ pracy terapeutycznej i bezpieczeństwo.

Korzyści z technologii cyfrowej? Przede wszystkim lepsza komunikacja między lekarzem, pacjentem a technikiem w laboratorium dentystycznym. Spójność w komunikacji wspomagają cyfrowe dane i obrazy pacjenta, co pozwala również omówić i przedstawić ostateczny efekt leczenia.

Oto etapy nowoczesnego leczenia implantologicznego

1. Skanowanie wewnątrzustne przed zabiegiem chirurgicznym jest pierwszym krokiem, w którym technologia cyfrowa może być zastosowana w implantologii. Dzięki wykorzystaniu bardzo precyzyjnych skanerów wewnątrzustnych istnieje możliwość przeniesienia warunków jamy ustnej do cyfrowego świata.

2. Podstawą do chirurgicznego wszczepiania implantów są informacje uzyskane z radiologicznego badania CBCT. Stało się to popularne ze względu na możliwość obrazowania do trójwymiarowego struktur anatomicznych oraz niskie dawki promieniowania w porównaniu z klasyczną tomografią komputerową.

3. Oprogramowanie do planowania implantów w połączeniu z CBCT pozwala lekarzowi na precyzyjną ocenę wszystkich cech miejsca implantacji przez precyzyjną ocenę objętości i gęstości kości, dostępność przestrzeni do wykonania korony protetycznej oraz możliwość oznaczania anatomicznych punktów orientacyjnych takich, jak nerwy, zatoki i sąsiednie zęby. Poza oceną pola operacyjnego najbardziej przydatnym narzędziem jest możliwość wirtualnego umieszczenia implantu w planowanym miejscu. Pozwala to na dokładne określenie rozmiaru implantu przed zabiegiem, aby wszczepienie implantu przebiegło sprawnie i atraumatyczne.

4. Komputerowe szablony chirurgiczne: protokoły chirurgiczne generowane przez oprogramowanie do planowania implantów są następnie doprowadzane do pełnej realizacji poprzez drukowanie odpowiadających im szablonów chirurgicznych. Te prowadnice chirurgiczne produkuje się za pomocą drukarki 3D lub frezarki. Korzyści z używania tego typu szablonów chirurgicznych są znaczne zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. Wykazano, że użycie komputerowego szablonu chirurgicznego pozwala na optymalizację położenia i głębokości osadzenia implantu.

Technologia cyfrowa wnosi wiele innowacji w stomatologii. Przewaga jest niezwykła i wyraźnie odróżnia protokoły cyfrowe od technik konwencjonalnych. Dalszy rozwój cyfrowej implantologii przybliża etapy chirurgiczne i protetyczne leczenia: od wirtualnego planowania, przenoszonego na produkcję szablonów do nawigacji, do wykonania ostatecznej odbudowy protetycznej opartej o cyfrowy projekt.
 
Ekspert: lek. dent. Bartosz Leończak
Warsaw Dental Center
https://warsawdentalcenter.pl

Więcej:zdrowie