O czym mówią niedźwiedzie?

Mamy już prawie 200 obserwacji niedźwiedzi – informuje organizacja ekologiczna WWF Polska. Obserwacje zapisywane są w internetowej bazie przez 34 wykwalifikowanych współpracowników i wolontariuszy z Bieszczadów, Beskidu Niskiego oraz Beskidu Żywieckiego. Pozwolą nam lepiej poznać zwyczaje niedźwiedzi, które rozpoczynają właśnie okres gawrowania.

W bazie są rejestrowane obserwacje dotyczące gawrowania niedźwiedzi, znakowania, śladów żerowania, a także ich nawyków żywieniowych. Spośród opisanych obserwacji odnotowano przypadki żerowania na buczynach, jabłoniach, gruszach, kłączach roślin, żerowiskach dla dzików, gnieździe os, jak również na pszenicy i pędach borówki.

Najwięcej  tegorocznych informacji dotyczy obserwacji tropów na śniegu, błocie, śladów żerowania, odchodów. – mówi Barbara Kuligowska z Babiogórskiego Parku Narodowego.-  Po zawartości oraz zabarwieniu odchodów  łatwo możemy określić, co dominuje w  bazie pokarmowej niedźwiedzi.

Z obserwacji zarejestrowanych w bazie wiemy, że w okresie wiosennym w diecie niedźwiedzi dominują młode pędy i korzenie roślin. W lecie najatrakcyjniejszy posiłek stanowią jagody borówki czarnej i borówki brusznicy, a jesienią są to głównie orzechy, owoce jarzębiny oraz maliny.  

Niedźwiedzie uzupełniają swoją jesienną dietę o jabłka i gruszki, które znajdują w starych, opuszczonych bieszczadzkich sadach – dodaje Natalia Kryt z WWF Polska. – W celu zapewnienia odpowiedniej dostępności tych owoców odmłodziliśmy w Bieszczadach już ponad 4500 drzew. Dzięki bazie obserwacji możemy monitorować, gdzie i czym odżywiają się bieszczadzkie niedźwiedzie. Dane z bazy będą na bieżąco udostępniane osobom zajmującym się ochroną przyrody w Polsce.

Dane z bazy obserwacji niedźwiedzi będą udostępniane pracownikom Lasów Państwowych, parków narodowych, organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za ochronę niedźwiedzia w Polsce (GDOŚ i RDOŚ w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie).

Przeczytaj poradnik pocztówkowy WWF „Oto niedźwiedź”

Sprawdź, jak możesz pomóc niedźwiedziom w polskiej części Karpat

Partnerami działań dotyczących monitoringu niedźwiedzi są RDOŚ w Rzeszowie i RDLP w Krośnie. WWF chroni niedźwiedzie w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-342/10  pt. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej części Karpat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.