Od Nostradamusa do Baby Wangi. Przepowiednie końca świata, które opisują zagładę ludzkości

Myśl o końcu świata towarzyszy ludzkości od wieków. Apokaliptyczne przepowiednie pojawiały się już w starożytności i towarzyszą nam do dnia dzisiejszego. Jakie znaki mają towarzyszyć nadejściu ostatecznego końca? Czy jesteśmy skazani na zagładę? Oto najważniejsze przepowiednie o końcu świata, w których nie brak odniesień do Polski.
Od Nostradamusa do Baby Wangi. Przepowiednie końca świata, które opisują zagładę ludzkości

Koniec świata: przepowiednie Nostradamusa

Nostradamus jest jedną z najbardziej zagadkowych postaci w historii. Ten XVI-wieczny francuski astrolog, okultysta i mistyk, miał słynąć z przepowiadania przyszłości. Swoje przewidywania czynił m.in. na podstawie obserwacji gwiazd. Na tej podstawie wyciągał wnioski dotyczące zbliżających się wydarzeń. 

Wizję przyszłości Nostradamus zawarł w postaci utworów wierszowanych. Interpretacje tych tekstów nie pozostawiają złudzeń: świat ma czekać katastrofa. Koniec świata poprzedzą liczne kataklizmy, wojny i inwazja islamu. Wiele osób zainteresowanych dzisiejszą sytuacją na świecie uważa, że przepowiednie Nostradamusa zaczynają się realizować. 

Interpretatorzy zwracają uwagę, iż Nostradamus miał też przewidzieć dotychczasowe wydarzenia, które w minionych wiekach dziesiątkowały ludzkość. Francuski astrolog żydowskiego pochodzenia był również przekonany, że czeka nas III wojna światowa, która potrwa 27 lat i spowoduje ogromne zniszczenia i straty. Podczas walk – przebiegających w dużej mierze na tle religijnym – życie miałyby stracić miliardy ludzi. Z przepowiedni Nostradamusa ma także wyłaniać się szczególna pozycja Polski. Nasz naród miałby bowiem odegrać istotną rolę w późniejszym zjednoczeniu Europy. 

 

Koniec świata: przepowiednie Baby Wangi

Słynna Wanga była niewidomą, XX-wieczną bułgarską znachorką i mistyczką. W 1941 roku ujawnić się miały jej zdolności do przepowiadania przyszłości. W ten sposób podobno uświadomiła wielu ludzi o ich chorobach. Przepowiadała także w innych kwestiach, a jej proroctwa o końcu świata przez długi czas budziły grozę i do dziś są przedmiotem dyskusji.

Twierdzi się, że Baba Wanga przepowiedziała śmierć Stalina, katastrofę w Czarnobylu, upadek Związku Radzieckiego i atak z 11 września 2001 roku na World Trade Center. Bułgarska mistyczka zapowiedziała także wybuch III wojny światowej. Kiedy on nastąpi? Nie wiadomo – według Wangi światowy konflikt zbrojny ma jednak zakończyć się pomyślnie dla ludzkości, która wejdzie później na nowy, doskonalszy etap rozwoju. Wiele osób twierdzi jednak, że Wanga w rzeczywistości przewidywała wybuch wojny na rok 2010, a fakt, że wówczas do niego nie doszło, świadczy na niekorzyść jej przepowiedni. 

Baba Wanga przepowiedziała także, iż Europa stanie się w znacznej mierze muzułmańska. Miała także twierdzić, że nasz kontynent czeka kryzys gospodarczy, który rozpocznie się w 2020 roku. 

Wiele osób uważa, że spisane wypowiedzi Baby Wangi zbyt często bywają nadinterpretowane. Choć jej przepowiednie dla świata nie napawają optymizmem, należy zachować rozsądek – tym bardziej, że nawet według jej przepowiedni rzeczywisty koniec świata to kwestia raczej odległej przyszłości.

 

Koniec świata: przepowiednie Ojca Pio

Ojciec Pio (Francesco Forgione) żył w latach 1887-1968. Był włoskim duchownym katolickim, członkiem zgromadzenia kapucynów. Do historii przeszedł m.in. jako stygmatyk, święty Kościoła katolickiego i osoba, która miała posiąść wiedzę na temat przyszłości świata.

Podobno ten włoski duchowny dysponował też darem bilokacji (możliwość znajdowania się w dwóch miejscach jednocześnie) i potrafił poznać myśli innych ludzi. Wsławił się również jako cudotwórca: to za jego wstawiennictwem odzyskać zdrowie miała Wanda Półtawska oraz niewidoma dziewczynka sycylijska Gemma. Jeśli chodzi o przepowiadanie przyszłości, to Ojciec Pio miał wiedzieć, iż Karol Wojtyła obejmie urząd papieża. Polski duchowny podobno usłyszał o tym od samego Ojca Pio podczas swojej spowiedzi w 1947 roku. 

Jaki obraz świata wyłania się z przepowiedni Ojca Pio? Czy ludzkość stoi nad przepaścią? Włoski duchowny miał otrzymać wizję od Jezusa Chrystusa, według której ludzkość czeka zagłada. Końcowi świata towarzyszyć mają liczne znaki w postaci katastrof naturalnych. Po trzech dniach aniołowie zejdą na ziemię i zaprowadzą pokój. 

Według otrzymanego objawienia śmierć poniesie aż 1/3 ludzkości. Wojna, która rozegra się przy okazji tych wydarzeń, przyniesie ogromne zniszczenia i straty po każdej z walczących ze sobą stron

Czy ten straszny los dotyczy także Polski? Według Ojca Pio nasz kraj uniknie zniszczenia. Nie wszystkie miejsca na ziemi zostaną bowiem dotknięte karą. Polska ma być tego przykładem. Koniec znanego nam świata nie będzie także przejawem zwycięstwa złych sił. Szatan nie zatriumfuje, bo po trzech dniach przybędą z nieba aniołowie i wprowadzą oczekiwany pokój. 

 

Koniec świata: przepowiednie Królowej Saby

Makeda, królowa Saby, po dzień dzisiejszy traktowana jest jako jeden z najważniejszych autorytetów w kwestii przepowiadania przyszłości. Ta starożytna królowa miała prorokować o końcu świata między innymi Salomonowi.

Czym wsławiła się Królowa Saby? Przewidzieć miała chociażby narodziny Jezusa, reformację, działalność Napoleona i wojny. Według niej koniec świata wiązać się ma z rozwojem naukowo-technologicznym. Zwiastować go będą m.in. zmiany klimatu, przeludnienie i narastające dysproporcje społeczne. 

Przepowiednie Królowej Saby mają szczegółowo opisywać, jakie inne zjawiska poprzedzą nadejście końca świata. Ludzie będą wykorzystywani do nieustannej pracy, a w kwestiach seksualnych panować będzie rozwiązłość. Światem będzie rządził pieniądz oraz chęć władzy i posiadania. 

Przepowiednia Saby obejmuje także proroctwo o wojnie, która doprowadzi do ogromnych strat w ludziach. Jeśli ludzkość się nie nawróci, Bóg nadal będzie zsyłał swoje znaki. Koniec świata poprzedzi nadejście Antychrysta, który będzie mamił ludzkość swoimi naukami. Tylko część osób, które nie usłuchają jego głosu, trafi do raju. 

Przepowiednie Królowej Saby dla Polski nie były sformułowane wprost. Mimo to interpretatorzy dostrzegają w jej przepowiedniach ostrzeżenie przed rozbiorami Polski i śmiercią Żydów na naszych ziemiach w czasie II wojny światowej.