Odkryj swoje zalety. To pomoże ci zrealizować wszystkie plany

Planując swoje działania, uwzględnij w nich te zalety, które pomogą ci zrealizować wszystkie pomysły z pasją i zaangażowaniem.
Odkryj swoje zalety. To pomoże ci zrealizować wszystkie plany

Siła twojego charakteru

Klasyfikacja, którą w 2004 roku sporządzili Martin Seligman i Chris Peterson, obejmuje dwadzieścia cztery cechy zebrane w sześć obszarów. (…) Zapraszamy do zanalizowania swoich zalet szczególnych. Pracuj spokojnie i nie zniechęcaj się! Cały czas podążaj za wskazówkami. Przeczytaj opis, a następnie wybierz najbardziej pasującą do ciebie odpowiedź. Zanotuj przypisaną do niej liczbę punktów. Po każdej zalecie dodaj punkty i zapisz uzyskaną liczbę.

 

OBSZAR I: MĄDROŚĆ I WIEDZA

ZALETA 1. CIEKAWOŚĆ
Ten wymiar mądrości i wiedzy dotyczy podejścia do życia, które charakteryzuje się szerokimi zainteresowaniami, otwartością na nowe doświadczenia, potrzebą poszukiwania i odkrywania nowych rzeczy w życiu.

a) Jestem bardzo ciekawy świata

 • ­ zdecydowanie zgadzam się 5
 • ­zgadzam się 4
 • ­ trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • ­nie zgadzam się 2
 • ­ zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Na ogół jestem znudzony światem

 • ­ zdecydowanie zgadzam się 1
 • ­ zgadzam się 2
 • ­trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • ­nie zgadzam się. 4
 • ­zdecydowanie się nie zgadzam.5

Tutaj – i pod każdą kolejną zaletą – policz liczby punktów, które otrzymałeś za daną zaletę, np. jeżeli za pytanie a) dostałeś 3 punkty, za pytanie b) – 4 punkty, to łącznie masz 7 punktów. I tak przy każdej zalecie.

Teraz oblicz swoją liczbę punktów za tę zaletę: ……………………………………………………..

ZALETA 2. RADOŚĆ UCZENIA SIĘ
Kolejny wymiar określi, w jakim stopniu lubisz dowiadywać się nowych rzeczy, używając swoich umiejętności i zdolności w celu nabywania i pogłębiania wiedzy.

a) Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy

 • ­zdecydowanie zgadzam się 5
 • ­zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • ­nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Nudzi mnie uczenie się nowych rzeczy

 • ­zdecydowanie zgadzam się 1
 • ­zgadzam się 2
 • ­ trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie 3
 • ­ nie zgadzam się. 4
 • ­ zdecydowanie się nie zgadzam .5

Liczba punktów za tę zaletę: ………………………………………………………….

ZALETA 3. MYŚLENIE KRYTYCZNE
Trzecia zaleta z tego obszaru dotyczy umiejętności takiej oceny działań, rzeczy, ludzi itd., która charakteryzuje się brakiem uprzedzeń oraz zdolnością do spojrzenia na sprawy w sposób otwarty i bezstronny.

a) Wolę sprawy głęboko przemyśleć niż wydawać pośpieszne osądy

 • ­ zdecydowanie zgadzam się 5
 • ­ zgadzam się 4
 • ­ trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • ­ nie zgadzam się  2
 • ­ zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Szybko przechodzę do konkluzji, nie analizując spraw dogłębnie

 • ­ zdecydowanie zgadzam się 1
 • ­ zgadzam się.  2
 • ­ trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • ­ nie zgadzam się. 4
 • ­ zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ………………………………………………………….

ZALETA 4. TWÓRCZOŚĆ
Następna cecha odnosi się do umiejętności myślenia, które prowadzi do znalezienia oryginalnych i pomysłowych rozwiązań napotykanych sytuacji czy problemów. Oznacza myślenie wychodzące poza przyjęte konwencje oraz myślenie praktyczne.

a) Lubię tworzyć nowe rzeczy (szukać nowych rozwiązań, uprawiać sztukę, pisać książki, malować).

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się  4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Inni są bardziej pomysłowi niż ja

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ………………………………………………………….

ZALETA 5. DYSTANS I PERSPEKTYWA
Wymiar ten dotyczy umiejętności patrzenia na problem z właściwej perspektywy, co sprawia, że ludzie
chętnie korzystają z twoich rad. To także zdolność do nadawania sensu temu, co się w życiu robi.

a) Na świat patrzę z dystansem i właściwą perspektywą

 • zdecydowanie zgadzam się  5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Inni rzadko przychodzą do mnie po porady

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ………………………………………………………….

 

OBSZAR II: ODWAGA

ZALETA 6. MĘSTWO
Ten wymiar odwagi odnosi się zarówno do męstwa fizycznego, jak i moralnego. Dotyczy sytuacji,
w których dzielnie znosi się przeciwności pomimo zagrożenia życia i zdrowia. To także odważne trzymanie się swoich, nie zawsze akceptowanych społecznie postaw i idei.

a) Dzielnie stawiam czoło wszystkim przeciwnościom życiowym

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Czasami poddaję się rozczarowaniu

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ………………………………………………………….

ZALETA 7. WYTRWAŁOŚĆ
Zaleta ta odnosi się do pracowitości, dzięki której rozpoczęte zadanie doprowadza się do końca. Wytrwałość jest jedną z najważniejszych cech pomagających osiągać zamierzone cele.

a) Kiedy już postawię sobie jakieś zadanie, muszę je dokończyć

 • zdecydowanie zgadzam się  5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Jestem raczej typem osoby, którą łatwo rozkojarzyć, gdy nad czymś pracuje

 • zdecydowanie zgadzam się  1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ………………………………………………………….

ZALETA 8. SZCZEROŚĆ I AUTENTYCZNOŚĆ
Powyższa cecha odnosi się do życia w sposób prawy, moralny, uczciwy i szczery, życia opierającego się na trwałych zasadach i ustalonych regułach postępowania. Człowiek wybierający taki styl uwzględnia potrzeby swoje i innych ludzi.

a) Można na mnie polegać, bo zawsze dotrzymuję obietnic

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Zawsze mówię i robię to, co myślę

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

Liczba punktów za tę zaletę: ………………………………………………………….

ZALETA 9. WIGOR I ENERGIA

To cecha ludzi pełnych entuzjazmu i sił witalnych. Doświadczają oni życia z radością, podekscytowaniem i całkowitym zaangażowaniem.

Mogę powiedzieć o sobie, że kocham życie we wszelkich jego przejawach

 • zdecydowanie zgadzam się  5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Do życia podchodzę z rezerwą i głęboką refleksją

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ……………………………

 

OBSZAR III: CZŁOWIECZEŃSTWO

ZALETA 10. UPRZEJMOŚĆ
Kategoria określająca postawę, zgodnie z którą interesy innych osób są traktowane na równi z własnymi interesami, postawę życzliwości i odpowiedzialności za drugiego człowieka, postawę bycia gotowym do wyświadczania przysług innym ludziom.

a) Lubię spełniać dobre uczynki względem innych ludzi

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Sam potrzebuję wsparcia i uznania ze strony innych

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: …………………………………………..

 

ZALETA 11. MIŁOŚĆ
Tutaj zostały określone bliskie stosunki z innymi ludźmi oraz – co równie ważne – czy są one odwzajemniane.

a) Bardzo cenię sobie dobre i ciepłe relacje z ludźmi

 • zdecydowanie zgadzam się  5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Czuję się nieswojo, gdy ktoś mi mówi, że mnie lubi czy kocha

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę:………………………………..

ZALETA 12. INTELIGENCJA SPOŁECZNA
To zaleta obejmująca wiedzę o sobie samym i o innych ludziach, respektowanie ich potrzeb, zachowania
prospołeczne.

a) Potrafię nawiązywać trwałe i dobre relacje towarzyskie

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Męczy mnie chęć rozumienia tego, co inni czują czy myślą

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam5

Liczba punktów za tę zaletę: …………………………………

 

OBSZAR IV: SPRAWIEDLIWOŚĆ

ZALETA 13. WSPÓŁPRACA
Ten wymiar dotyczy przede wszystkim twojego funkcjonowania w grupie. Określa postawę lojalności wobec innych, ale także respekt i szacunek dla zwierzchników.

a) W zespole pracuje mi się wyśmienicie

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) W życiu trzeba dbać o swoje interesy

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę:

ZALETA 14. SPRAWIEDLIWE TRAKTOWANIE INNYCH
Zaleta dotycząca równego traktowania innych, to znaczy bez uprzedzeń i zgodnie ze standardami moralnymi. Dawanie innym tych samych praw.

a) Wszystkich ludzi traktuję jednakowo bez względu na płeć, rasę, pochodzenie i inne czynniki, którymi różnią się ode mnie:

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Trudno mi traktować innych tak samo sprawiedliwie:

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ……………………………….

ZALETA 15. ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZE
Wymiar dotyczący umiejętności organizowania, planowania pracy innych ludzi oraz skutecznego zarządzania grupą.

a) Jestem skutecznym liderem w grupie:

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Wolę pracować jako podwładny niż jako przywódca w zespole czy grupie:

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5
 

OBSZAR V: WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ

ZALETA 16. SAMOKONTROLA
Osoby, które charakteryzuje ta zaleta, kładą duży nacisk w codziennym życiu na umiejętność kontrolowania swoich popędów i radzenie sobie z negatywnymi uczuciami.

a) Nie jestem impulsywny

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Szybko i chętnie wyrażam swoje spontaniczne emocje

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę:……………………………..

ZALETA 17. ROZTROPNOŚĆ
Cecha ta odnosi się do umiejętności rezygnowania z takich zachowań, których w przyszłości można by
żałować, do zdolności przewidywania skutków swoich postępków i unikania zachowań ryzykownych.

a) Unikam ryzykownych zachowań:

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Uwielbiam ryzyko:

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ………………….

ZALETA 18. POKORA
Wymiar, który określa postawę charakteryzującą się skromnością i nieszukaniem poklasku.

a) Nie lubię pochwał pod swoim adresem, bez względu na okoliczności:

 • zdecydowanie zgadzam się  5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Uważam, że zasługuję na pochwały, bo jestem tego wart:

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się  2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę:…………………………..

ZALETA 19. WYROZUMIAŁOŚĆ
Wymiar, który określa postawę akceptowania ludzkich słabości, wad oraz zachowań, nawet jeśli są niewłaściwe.

a) Zawsze daję ludziom drugą szansę, także w przypadku, gdy mnie skrzywdzą

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Uważam, że dla tych, którzy mnie skrzywdzili, nie ma żadnego usprawiedliwienia i zasługują na karę

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę:…………………………….

 

OBSZAR VI: TRANSCENDENCJA

ZALETA 20. DOCENIANIE PIĘKNA
Zaleta odnosząca się do umiejętności doceniania doskonałości i pełnego przeżywania piękna związanego ze sztuką, sportem, ale też z aktami moralnymi. Zachwyt.

a) Lubię zachwycać się rzeczami pięknymi, wartościowymi, cennymi…

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się  4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się  2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Moje życie jest pospolite i trywialne, nie ma się czym za bardzo zachwycać:

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się  2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: …………………………….

ZALETA 21. WDZIĘCZNOŚĆ
Ta cecha dotyczy umiejętności częstego mówienia „dziękuję”, doceniania tego, co niesie ze sobą życie.
To zaleta, która sprawia, że unikamy myślenia w stylu, że „coś się nam po prostu należy”, ale cieszymy się, że właśnie nam jest dane tego doświadczać.

a) Chętnie mówię „dziękuję”:

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się  4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się  2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Minie dużo czasu, zanim docenię to, co mnie w życiu spotkało:

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się  2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ………………………….

ZALETA 22. NADZIEJA I OPTYMIZM
Cecha ta określa stosunek do przyszłości. Patrzenie z nadzieją w przyszłość mobilizuje, napawa optymizmem i pozwala brać z życia to, co najlepsze. Nadzieja czyni człowieka bardziej otwartym na zmiany i elastycznym.

a) Z ufnością patrzę w przyszłość:

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się  4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się  2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Nadzieja jest matką głupich:

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się  2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się  4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ………………………..

ZALETA 23. DUCHOWOŚĆ
Ten wymiar sonduje Twoje przekonania na temat własnego miejsca we wszechświecie oraz tego, po
co żyjemy. Wyznawanie filozofii życiowej, niezależnie od tego, czy jest ona świecka, czy oparta na religii, to upatrywanie określonego sensu w życiu.

a) Jestem osobą głęboko uduchowioną (religijną)

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) moje życie nie ma głębokiego sensu:

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę:………………………………………

ZALETA 24. POCZUCIE HUMORU
Wymiar ten dotyczy postrzegania jasnych stron życia oraz umiejętności sprawiania komuś radości.

a) Lubię żartować:

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się  4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam  1

b) Poczucie humoru nie jest moją silną stroną:

 • zdecydowanie zgadzam się  1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę:……………………………..

 

Dodając punkty uzyskane za dwa pytania dotyczące każdej zalety, obliczyłeś jej siłę. W tym miejscu należy te wyniki ze sobą zestawić. Zapisz liczby odpowiadające poszczególnym zaletom.

OBSZAR: MĄDROŚĆ I WIEDZA
Zaleta 1. Ciekawość…………………………….
Zaleta 2. Radość uczenia się…………………………….
Zaleta 3. Myślenie krytyczne…………………………….
Zaleta 4. Twórczość…………………………….
Zaleta 5. Dystans i perspektywa…………………………….

OBSZAR: ODWAGA
Zaleta 6. Męstwo…………………………….
Zaleta 7. Wytrwałość…………………………….
Zaleta 8. Szczerość i autentyczność…………………………….
Zaleta 9. Wigor i energia…………………………….

OBSZAR: CZŁOWIECZEŃSTWO
Zaleta 10. Uprzejmość…………………………….
Zaleta 11. Miłość…………………………….
Zaleta 12. Inteligencja społeczna…………………………….

OBSZAR: SPRAWIEDLIWOŚĆ
Zaleta 13. Współpraca…………………………….
Zaleta 14. Sprawiedliwe traktowanie innych…………………………….
Zaleta 15. Zdolności przywódcze…………………………….

OBSZAR: WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ
Zaleta 16. Samokontrola……………………………
Zaleta 17. Roztropność…………………………….
Zaleta 18. Pokora…………………………….
Zaleta 19. Wyrozumiałość…………………………….

OBSZAR: TRANSCENDENCJA…………………………….
Zaleta 20. Docenianie piękna…………………………….
Zaleta 21. Wdzięczność…………………………….
Zaleta 22. Nadzieja i optymizm…………………………….
Zaleta 23. Duchowość…………………………….
Zaleta 24. Poczucie humoru…………………………….

Uporządkuj teraz swoje cechy od najsilniejszej do najsłabszej. Możesz nadawać im kolejne numery, wpisując je powyżej po prawej stronie w wolnym miejscu. Wyznacznikiem jest liczba punktów. Im zaleta jest ci bliższa, tym więcej zdobyła punktów. Jeżeli kilka zalet ma po tyle samo punktów, nadaj im ten sam numer.

Fragment książki Marleny Kossakowskiej „Projekt dobre życie”.