Siła twojego charakteru

Klasyfikacja, którą w 2004 roku sporządzili Martin Seligman i Chris Peterson, obejmuje dwadzieścia cztery cechy zebrane w sześć obszarów. (…) Zapraszamy do zanalizowania swoich zalet szczególnych. Pracuj spokojnie i nie zniechęcaj się! Cały czas podążaj za wskazówkami. Przeczytaj opis, a następnie wybierz najbardziej pasującą do ciebie odpowiedź. Zanotuj przypisaną do niej liczbę punktów. Po każdej zalecie dodaj punkty i zapisz uzyskaną liczbę.

 

OBSZAR I: MĄDROŚĆ I WIEDZA

ZALETA 1. CIEKAWOŚĆ
Ten wymiar mądrości i wiedzy dotyczy podejścia do życia, które charakteryzuje się szerokimi zainteresowaniami, otwartością na nowe doświadczenia, potrzebą poszukiwania i odkrywania nowych rzeczy w życiu.

a) Jestem bardzo ciekawy świata

 • ­ zdecydowanie zgadzam się 5
 • ­zgadzam się 4
 • ­ trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • ­nie zgadzam się 2
 • ­ zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Na ogół jestem znudzony światem

 • ­ zdecydowanie zgadzam się 1
 • ­ zgadzam się 2
 • ­trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • ­nie zgadzam się. 4
 • ­zdecydowanie się nie zgadzam.5

Tutaj – i pod każdą kolejną zaletą – policz liczby punktów, które otrzymałeś za daną zaletę, np. jeżeli za pytanie a) dostałeś 3 punkty, za pytanie b) – 4 punkty, to łącznie masz 7 punktów. I tak przy każdej zalecie.

Teraz oblicz swoją liczbę punktów za tę zaletę: ..............................................................

ZALETA 2. RADOŚĆ UCZENIA SIĘ
Kolejny wymiar określi, w jakim stopniu lubisz dowiadywać się nowych rzeczy, używając swoich umiejętności i zdolności w celu nabywania i pogłębiania wiedzy.

a) Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy

 • ­zdecydowanie zgadzam się 5
 • ­zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • ­nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Nudzi mnie uczenie się nowych rzeczy

 • ­zdecydowanie zgadzam się 1
 • ­zgadzam się 2
 • ­ trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie 3
 • ­ nie zgadzam się. 4
 • ­ zdecydowanie się nie zgadzam .5

Liczba punktów za tę zaletę: ...................................................................

ZALETA 3. MYŚLENIE KRYTYCZNE
Trzecia zaleta z tego obszaru dotyczy umiejętności takiej oceny działań, rzeczy, ludzi itd., która charakteryzuje się brakiem uprzedzeń oraz zdolnością do spojrzenia na sprawy w sposób otwarty i bezstronny.

a) Wolę sprawy głęboko przemyśleć niż wydawać pośpieszne osądy

 • ­ zdecydowanie zgadzam się 5
 • ­ zgadzam się 4
 • ­ trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • ­ nie zgadzam się  2
 • ­ zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Szybko przechodzę do konkluzji, nie analizując spraw dogłębnie

 • ­ zdecydowanie zgadzam się 1
 • ­ zgadzam się.  2
 • ­ trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • ­ nie zgadzam się. 4
 • ­ zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ...................................................................

ZALETA 4. TWÓRCZOŚĆ
Następna cecha odnosi się do umiejętności myślenia, które prowadzi do znalezienia oryginalnych i pomysłowych rozwiązań napotykanych sytuacji czy problemów. Oznacza myślenie wychodzące poza przyjęte konwencje oraz myślenie praktyczne.

a) Lubię tworzyć nowe rzeczy (szukać nowych rozwiązań, uprawiać sztukę, pisać książki, malować).

 • zdecydowanie zgadzam się 5
 • zgadzam się  4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie) 3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Inni są bardziej pomysłowi niż ja

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ...................................................................

ZALETA 5. DYSTANS I PERSPEKTYWA
Wymiar ten dotyczy umiejętności patrzenia na problem z właściwej perspektywy, co sprawia, że ludzie
chętnie korzystają z twoich rad. To także zdolność do nadawania sensu temu, co się w życiu robi.

a) Na świat patrzę z dystansem i właściwą perspektywą

 • zdecydowanie zgadzam się  5
 • zgadzam się 4
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 2
 • zdecydowanie się nie zgadzam 1

b) Inni rzadko przychodzą do mnie po porady

 • zdecydowanie zgadzam się 1
 • zgadzam się 2
 • trudno powiedzieć (trochę tak, trochę nie)  3
 • nie zgadzam się 4
 • zdecydowanie się nie zgadzam 5

Liczba punktów za tę zaletę: ...................................................................