Odkryto nowy gen oporności na antybiotyki

Antybiotyki z grupy aminoglikozydowych są niezwykle ważne w leczeniu wielu rodzajów zakażeń bakteryjnych. Właśnie odkryto nowy gen odporności na tego rodzaju substancje, a za odkryciem tym stoją naukowcy ze szwedzkiego Göteborga.

Gen bakterii, który zespół odkrył w osadach rzecznych z Indii, nie przypomina żadnego znanego genu oporności na antybiotyki. Kiedy jednak naukowcy porównali jego sekwencję DNA z już opracowanymi sekwencjami DNA bakterii, stwierdzili, że był on już obecny w kilku patogenach z USA, Chin i Włoch, w tym Salmonella i Pseudomonas i aż do tej pory nikt nie zdawał sobie sprawy, że jest to gen oporności.

Zespół badawczy nazwał nowy gen “Gar”, ponieważ zapewnia on odporność na antybiotyki aminoglikozydowe, które przenoszą grupę garosaminową. Tak jest między innymi w przypadku najnowszego leku aminoglikozydowego, plazomycyny, opracowanego w celu obejścia większości istniejących mechanizmów oporności na substancje tego typu.

Profesor Joakim Larsson, starszy autor badania i dyrektor Centrum Badań Oporności na Antybiotyki na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji, komentuje to odkrycie:

“Dobrą wiadomością jest to, że gen Gar nadal wydaje się być raczej rzadkim, ale ponieważ się rozprzestrzenia, prawdopodobnie jeszcze bardziej skomplikuje leczenie i tak już odpornych bakterii. Pseudomonas aeruginosa, na przykład, jest częstą przyczyną szpitalnego zapalenia płuc. Zdolność do leczenia wtórnych bakteryjnych zakażeń płuc jest czymś, o co szczególnie martwimy się w dzisiejszych czasach, kiedy świat dotknięty jest pandemią COVID-19”.

Zamiast badać izolaty bakteryjne od pacjentów, badacze szukali nowych genów oporności w zniszczonych przez ścieki rzekach w Indiach – kraju, który już teraz boryka się z rosnącą opornością na antybiotyki. Podejście naukowców do badania próbek środowiskowych okazało się skutecznym sposobem na odkrycie genów oporności, które, jak dotąd, są przenoszone tylko przez nieliczne osoby.

“Wczesne odkrycie genów oporności może nam pomóc w zarządzaniu ich rozprzestrzenianiem się, ułatwić diagnostykę opartą na genach i być może również ukierunkować przemysł na opracowywanie leków, które mogą obejść oporność na nie”  –  mówi Joakim Larsson.

Wyniki badania opublikowano w piśmie „Microbiome”.

Więcej:antybiotyki