Odkryto najstarsze zwierzęta na świecie

Te dane wywracają klasyczny obraz dziejów świata zwierząt!

Najnowsze badania, przeprowadzone na Ludwig-Maximilians-Universitaet w Monachium przywracają klasyczny obraz dziejów świata. Okazuje się bowiem, że to nie żebropławy, są najstarszymi zwierzętami na Ziemi, ale gąbki. Najnowsze doniesienia opisano na łamach tygodnika „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Gąbki są typem beztkankowych, osiadłych zwierząt. Żyją najczęściej na dnie morskim tworząc kolonie. Z kolei żebropławy, znane od prekambru, są drobnymi bezkręgowcami przypominającymi nieco meduzy. Żerują przy dnie morskim unosząc się w wodzie lub pełzając po dnie. Niektóre z nich wyposażone są w parzydełka.

Gąbki – siostry wszystkich zwierząt

Gąbki, żebropławy, koralowce i płaskowce to cztery grupy prymitywnych zwierząt, których ciała pozbawione są symetrii. Są one bardzo stare ewolucyjnie, istniały już bowiem ok. 600 mln lat temu. Jedną z najtrudniejszych zagadek biologii ewolucyjnej jest ustalenia powiązania pomiędzy nimi oraz między pozostałymi zwierzętami, o podwójnej symetrii ciała (do których należą również ludzie).

Tradycyjnie uznaje się, że gąbki były pierwszą grupą, która wyłoniła się z ewolucyjnej linii zwierząt. Innymi słowy są one „siostrami” wszystkich innych zwierząt na Ziemi. Jednak w ostatnich latach badania nad porównaniem sekwencji różnych genów u zwierząt zasugerowały, że to jednak żebropławy mogą być najstarszą grupą, która oddzieliła się od całej reszty zwierząt.

Pierwsze zwierzęta 

W najnowszych badaniach zespół paleontologa prof. Gerta Worheide z LMU oraz dr. Davide Pisaniego z Bristol University (W. Brytania) potwierdził tradycyjny punkt widzenia, że gąbki były pierwszą grupą, która odłączyła się od reszty zwierząt. Naukowcy ponownie przeanalizowali dotychczasowe badania na ten temat, odnajdując w nich błędy metodologiczne. Naukowcy użyli superkomputera należącego do Bawarskiej Akademii Nauk. Przeprowadził on nowe obliczenia dostępnych danych.

Podważenie klasycznego scenariusza miałoby konsekwencje dla naszego rozumienia całej ewolucji. Dla przykładu, żebropławy, w przeciwieństwie do gąbek, są dość skomplikowanymi organizmami, posiadającymi mięśnie i system nerwowy. To by z kolei oznaczało, że gąbki utraciły mięśnie i komórki nerwowe w toku ewolucji, albo że takie skomplikowane struktury pojawiły się kilka razy, niezależnie od siebie.